Se kommunestyret direkte

Flatanger kommunestyre har møte i ettermiddag, og du kan se det direkte på Flatangernytt fra ca kl. 16.40.

Møtet starter med orienteringer, og vi satser på å sende fra kl. 16.40. Da skal det orienteres om utbyggingsplanene ved Vangan barnehage.

Møtet settes ca kl. 17.00.

Se møtet her:

Dette er noen av de viktigste sakene som skal behandles:

  • Kommunal overtakelse av Utvorda vassverk
  • Ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan for Lauvsneshaugen nord
  • Kommunens engasjement i forbindelse med etablering av kunstgressbane
  • Budsjettjustering Havbruksfondet og HUNT4
  • Forvaltning av NTE-fondet