Planlegger nytt gjestehus med høy standard

Flatanger kan snart få et nytt overnattingstilbud med høy standard. Flatanger Lodge AS planlegger et stort gjestehus med satellitter ut mot sjøen.

Den nye lodgen planlegges nedenfor gården til Wenche og Ole Martin Dahle, mot Lauvsneselva. Det planlegges et gjestehus i to etasjer, med 300 kvadratmeter i grunnflate og med plass til 10 rom og to møterom.

I tillegg kan det bli opptil fem sattellitter, eller cabins, ut mot sjøen, hver med plass for fire personer.

Planene for Flatanger Lodge ble presentert torsdag, med den nye generasjonen Dahle/Løfsnæs representert. Fra venstre: Vetle Dahle, Edvard Løfsnæs, Arnt-Ivar Kverndal, Wenche Dahle og Ole Martin Dahle.

Økt krav til standard

– Gjestehuset vi har i dag, er en kjempeplass. Men kravene til standard økes. Folk vil ha enerom med eget bad, sier Ole Martin Dahle.

Han og kona Wenche er aksjonærer i Flatanger Lodge AS, sammen med Bjørøya Holding. Per Anton Løfsnæs er daglig leder og Arnt-Ivar Kverndal styreleder.

Selskapet vil stå på egne bein, og Norway Nature og andre kan kjøpe tjenester fra Flatanger Lodge.

De første skissene som viser hvordan byggene kan bli, er nå klare og ble vist fram på et næringslivsmøte torsdag kveld.

De fem småhyttene, eller cabins, er plassert ytterst på bergskrenten og der vil sjøen og utsikten komme inn i hytta gjennom de store vindusflatene. (Tegning: HD Plan & Arkitektur)

Arnt-Ivar Kverndal er styreleder i Flatanger Lodge AS. Han opplyste at det nå er søkt Innovasjon Norge om et forprosjekt, for å se på mulighetene for et samarbeid mellom reiselivsaktørene.

Ingen konkurrent

– Vi skal se på mulighetene for å utvikle et spennende overnattingstilbud. Det skal ikke være i konkurranse med andre, men et supplement, sa Kverndal.

For eksempel blir den nye lodgen ikke planlagt med egen restaurant, men blir bare utstyrt for sjølhushold.

– 90 prosent av dagens kunder spiser på Zanzibar, sier Ole Martin Dahle, som ønsker å fortsette samarbeidet med dem og andre.

Arnt-Ivar Kverndal sier at de ønsker å invitere næringslivet med på prosessen videre, for å utvikle ting i lag. Det kan for eksempel gjelde å sy sammen opplevelsespakker.

– Et løft

– Hva vil en ny lodge bety for Flatanger?
– Den vil løfte oss opp et steg i forhold til hva vi kan tilby i dag, sier Kverndal.

Norway Nature har i dag et overnattingshus, «Ørneredet», med fire soverom og to bad. Ole Martin Dahle sier at kapasiteten der har blitt en begrensning. Etter at Bjørøya gikk inn som medeier i Norway Nature, er det også flere guider og tilbud å spille på.

Samtidig er det mange som trives i «Ørneredet», og Wenche Dahle sier at noen av gjestene vil tilbake dit.

Flatanger Lodge sett fra sjøsiden. (Tegning: HD Plan & Arkitektur)

– Vi må skape intimitet og en koselig stemning også i det nye gjestehuset, sier Ole Martin. Hva som skjer med «Ørneredet» er ennå ikke bestemt, kanskje blir det drevet videre som før i tillegg til det nye overnattingstilbudet.

To kundegrupper

Foruten fotografer og andre som skal på ørnesafari og oppleve flatangernaturen, satser eierne bak Flatanger Lodge også på en annen kundegruppe; næringslivet. Av den grunn var det viktig å legge lodgen på selve Lauvsnes.

– Vi har sett på mange tomter. Men for næringslivskunder, som i dag delvis overnatter i Namsos, må den ligge i sentrum, sier Arnt-Ivar Kverndal.

Med to møte- og fellesrom ser utbyggerne for seg at to grupper kan bo og ha kurs og møter på lodgen samtidig.

Søknad i anmarsj

Planene for Flatanger Lodge er ennå i en tidlig fase. Bygger er ikke detaljplanlagt, og det er ennå ikke søkt om reguleringsendring.

Det er foreløpig ikke klart hva utbygginga vil koste.

– Når kan det bli byggestart?
– Området skal reguleres, så det vil nok gå 6-7 måneder før det er på plass, sier Kverndal, som ikke tør si når spaden kan stikkes i jorda.