Nå kommer HUNT4 til Flatanger

Mandag går startskuddet for den store helseundersøkelsen HUNT4 i Flatanger. Målet er å få bedre oppslutning enn i 2008.

– I Flatanger var det en oppslutning på 58,6 prosent under HUNT3. Målet er å komme over 60 prosent, sier prosjektleder Vigdis Hjulstad Belbo og feltstasjonsleder Lill-Merethe Bye.

For å få folk til å møte opp, lokker HUNT4 med to elsykler i premier til flatangringene. Og alle er med i en felles trekning av en el-bil.

– Vi er veldig godt fornøyd med oppmøtet så langt i HUNT4, sier prosjektleder Vigdis Hjulstad Belbo som håper på god oppslutning også i Flatanger.

Men den største fordelen er likevel at folk får sjekket helsa og kan bidra til forskning. De unike dataene fra HUNT-undersøkelsene i Nord-Trøndelag brukes nå i helseforskning over hele verden.

– Folk får en gratis helseundersøkelse. I tillegg leverer de inn forskningsmateriale, sier Lill-Merethe Bye.

Alle får invitasjon i posten to uker før de skal møte opp. Om tidspunktet ikke passer, går det an å møte opp når det måtte passe. Da kan det ta litt tid før du kommer inn. Det går også an å møte opp i en annen kommune enn der du bor, om det passer bedre.

Feltstasjonen er åpen fra mandag til torsdag. Fredag er den stengt, fordi blodprøver som sendes inn må behandles før det blir helg.

Registrering og mottak av deltakerne, skjer faktisk på Flatangernytts gamle kontor. Rita J. Kvaløsæter tar imot, her i prat med Vigdis Hjulstad Belbo.

Undersøkelsen varer om lag 45 minutter. Noen kan få tilbud om tilleggsundersøkelser. Resultatene kan du få i posten, eller finne på din bruker på helsenorge.no.

Den store helseundersøkelsen har leid lokaler i Kjeminor-bygget på Lauvsnes. Der har åtte ansatte i kommunen blitt kurset og står mandag klare til å ta imot flatangringene.

– Vi har et godt samarbeid med kommunene, sier Vigdis Hjulstad Belbo.

I de mindre kommunene er det ansatte i kommunen som er kurset og gjennomføre undersøkelsen. I større kommuner stiller HUNT med egne folk.

Taushetsplikt

– Vi har taushetsplikt, og de er strenge regler om personvern, sier Lill-Merethe Bye. Selve undersøkelsen blir også anonymisert.

Siden HUNT har pågått i 40 år, er det samlet inn store mengder data. For å kunne følge en befolkning over lang tid, er det viktig at alle møter – også de som er litt oppe i åra.

– De som ikke kommer seg hit ved egen hjelp, kan få tilbud om hjemmebesøk, sier Bye.

HUNT 70+

I år satses det ekstra på de over 70 år, gjennom en egen HUNT-undersøkelse kalt 70+.

– Vi har sett tidligere at oppmøtet er godt, men det har dalt med økende alder. Flere ser seg ikke råd for å møte. For å bøte på det, tilbyr vi nå hjemmebesøk, sier Håvard Skillegrind, prosjektleder for 70+.

De siste dagene er de ansatte som skal gjennomføre HUNT4-undersøkelsen, blitt kurset av blant andre Vigdis Hjulstad Belbo og andre. Rundt bordet fra venstre: Matilde Hanssen, Nina Strømsnes, Lill-Merethe Bye, Ingunn Torgersen, Bjørn Hunnestad, Torunn Strøm, Rita J. Kvaløsæter og Hege Skjærvø Aune.

For HUNT er det viktig å få med alle aldersgrupper, også de fra 70 til 100 år.

– De som er over 70 år i dag, har vært flinke til å møte opp på de tidligere helseundersøkelsene. Derfor er det av stor verdi å få med dem nå, både de som er friske og de som ikke synes de er så friske, sier Skillegrind.

Noen har sikkert nettopp vært hos legen, og tror at da trenger de ikke en ny helseundersøkelse. Men det er viktig at de møter opp, for på den måten å bidra til forskning.

– De som er over 70 år, får en ekstra undersøkelse. Vi håper alle har lyst til å være med, sier prosjektlederen.

HUNT har også en egen undersøkelse for ungdom i alderen 13 til 19 år, ungHUNT. Den gjennomføres i skolene, og har allerede startet i Flatanger.

HUNT4 i Flatanger pågår fram til 13. desember.