Kulturprisen til Anne og Jan Ove

Anne Laukvik og Jan Ove Holand er tildelt Flatanger kommunes kulturpris for 2018. De fikk overrakt prisen under en aktivitetsdag på Jøssund lørdag.

Fakta:

Tidligere prisvinnere:

2015: Staut teaterlag

2012: Flatanger musikkforening

2009: Olav Jørgen Bjørkås

2004: Svein Soelberg

1998: Arnt Landre

1995: Karstein Høstland

1994: Utvorda 4H

1993: Ellen Bj. Østvik

1991: Svend Aagård

1990: Nora Vikan

1989: Svein Fløan

1988: Sigurd Laukvik

1987: Johanne Sitter Geving

1986: Kari Haagensen

1985: Hermod Haagensen

1984: Hildur Sandø Aagård

1983: Albert Ovesen

De får prisen for sin store innsats i kulturlivet gjennom mange år, og spesielt for sitt arbeid i Oladalen idrettslag.

– De to har bidratt bredt i kulturlivet i egen grend og i kommunen som helhet i lang tid. Gjennom 34 år har de vært drivkraft og pådrivere for Oladalen IL, og kommunens eneste vintersportsanlegg, sa ordfører Olav Jørgen Bjørkås da han overrakte prisen.

Gjev pris

Kulturprisen deles ut bare hvert tredje år, og det er formannskapet som avgjør hvem som skal få prisen.

I vurderingen heter det at Anne Laukvik og Jan Ove Holand tok initiativet til å stifte Oladalen IL i 1984, og de har arrangert dugnader og bidratt til drift og vedlikehold av anlegget i alle år.

– De to har også fungert som bindeledd mellom lokalsamfunnet, foreningsliv, kulturaktiviteter, nye innbyggere og hyttefolk. De har innehatt en rekke verv, og har skjøttet sine oppgaver med stort engasjement, sa Bjørkås.

Han overrakte prisen, et fotografi av Wenche Dahle og en sjekk på 5.000 kroner, til de to ildsjelene, omgitt av sine sambygdinger i grendehuset.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås delte ut kulturprisen til Anne Laukvik og Jan Ove Holand i grendehuset på Jøssund.

De takket for prisen, og mente den burde deles med flere. For det ligger en stor dugnadsinnsats bak Oladalen IL og skianlegget.

– Det er artig å få prisen, men jeg syns det blir i meste laget, sier Anne Laukvik.

– Vi har hatt mye trivsel gjennom idrettslaget i alle år. Nå er det litt få unger som er med, men seteringene har vært dyktige til å komme hit på skirenn, sier hun.

Enorm dugnad

Anne og Jan Ove forteller at det ble nedlagt en enorm dugnadsinnsats da lysløypa og klubbhuset ble bygd. Idrettslaget fikk 301.000 kroner, og for de pengene fikk opp både lys og klubbhus.

– Vi satte opp 52 lyspunkt. Av disse ble 29 høyspentmastre kappet ned mellom Vollan og Bårdvika og fraktet heim. Det var en enorm innsats, sier Jan Ove Holand.

Han forteller at bøndene stilte opp med traktor og gratis diesel, og mange hjalp til med å realisere idrettsanlegget.

Prisvinnerne mener det er viktig å engasjere seg, og syns det har vært bare artig å kunne bidra.

– Hvis ikke noe foregår, hva da? spør Anne.

Den siste tida har de engasjert seg i å plukke søppel i fjæra. Før plukket de rak, men nå er det søppel som tas opp.

– Vi er heldige som bor på en sånn plass og i en sånn kommune som Flatanger. Her har vi alt rundt oss, skjærgården, fjordene, fjellet og fjellvatna. Det er det ikke alle som har, sier Jan Ove Holand.