– Ikke i tråd med mandatet

Før dagens kommunestyremøte, er det sendt en epost til alle representantene der det heter at forslaget til ny kunstgressbane med løpebane på Lauvsnes, ikke er i tråd med mandatet fra årsmøtet i idrettslaget.

Innspillet kommer fra Mads Kristiansen via kommunestyrerepresentant Otto K. Sandnes (SV).

Sandnes sendte eposten videre til kommunestyrerepresentantene i dag, etter tillatelse fra Mads Kristiansen.

I eposten fra Kristiansen heter det:

«I morgendagens kommunestyremøte skal kunstgressbane/idrettsanlegg opp til politisk behandling. Det beklagelige er at anleggskomiteen som av årsmøtet i FIL i vinter fikk i mandat å se på ulike anleggsutforminger, og som deretter skulle fremlegges årsmøtet for avstemming, nå har gått bort fra sitt mandat og presenterer et anleggsprosjekt for kommunen som ikke nødvendigvis dekker de ønsker/behov for et fleridrettslag og som ikke har et årsmøtevedtak bak seg. Når man først vurderer å bygge et idrettsanlegg, som absolutt er positivt,  bør man se på mulighet for å tilfredsstille flest mulige idretter og aktiviteter innenfor akseptable økonomiske rammer.»

– Innafor mandatet

Håvard Angen Haarstadstrand, leder i prosjektgruppa i idrettslaget, tilbakeviser påstanden fra Mads Kristiansen.

– Det som er lagt fram, er innafor mandatet, og i tråd med det som er presentert for styret og et ekstraordinært årsmøte, sier Haarstadstrand.

Han sier at vedtaket i det ekstraordinære årsmøtet var enstemmig. Det lyder som følger:

«Prosjektgruppen gis fullmakt til å fortsette sitt arbeid med forprosjektet. Påløpte kostnader med dette arbeidet legges frem for behandling i styret.

Fullmakten innebærer også rett til å forhandle med mulige investorer underveis.

Styret holdes løpende orientert om prosjektets fremdrift, og kan bistå ved forhandlinger.»

Saken om kommunen skal stå som utbygger av en kunstgressbane med løpebane, skal behandles av kommunestyret i ettermiddag.

Møtet blir sendt direkte på Flatangernytt.