Frivillig avtale om kjøp

Flatanger kommune og grunneier Karl Anton Høstland har inngått en frivillig avtale om kjøp av areal til boligfeltet Lauvsneshaugen nord.

Avtalen ble inngått mandag, etter at kommunestyret torsdag ga tilslutning til at kommunen kan gå til ekspropriasjon hvis frivillig avtale ikke er mulig.

Men Lillebjørn Frisendal har tinglyst en forkjøpsrett til arealet.

Ifølge saksframlegget til formannskapet, må forkjøpsretten enten bortfalle etter avtale, ellers må ervervet skje ved ekspropriasjon.

Flyfoto over Lauvsneset og Lauvsneshaugen. Det blåe feltet er det foreslåtte, nye boligfeltet.

Saken om kjøp av 60 dekar innenfor reguleringsplanen for Lauvsneshaugen nord, blir nå lagt fram for politisk behandling i formannskapet 13. november og skal endelig avgjøres i kommunestyret.

Rådmannen innstiller på at kommunen kjøper arealet i tråd med den avtalen som nå er inngått med grunneier.

Kjøpesum med omkostninger er på 2,35 millioner kroner.

Hvis kommunestyret vedtar å kjøpe området, vil kommunen innkalle rettighetshaver til et avklaringsmøte om forkjøpsklausulen.