Fra tre til 23 ansatte – på fem år

Flatanger vask og fiks AS har vokst fra tre til 23 ansatte på fem år. Jolanta og Steinar Olsen fortalte om selskapets vekst på et næringsmøte på Lauvsnes.

– Vi håper å vokse mer, og planen er å få renhold over hele landet, sa Steinar Olsen til en fullsatt storsal på Miljøbygget.

Tema for møtet var å gjøre opp status for strategisk næringsplan, ett år etter at den ble vedtatt. Arrangør var Flatanger næringsforum og Flatanger kommune.

Historien om Flatanger vask og fiks viser at ikke er bare innen havbruk selskaper opplever vekst.

Stor spredning

Jolanta og Steinar Olsen har satset på både renhold, kantinedrift, skogsarbeid, maling og vikartjeneste. De har vikarer i Oslo og Mo i Rana, og driver med skogsarbeid over hele Fosen, Bindal, Namdalseid og Flatanger. Renhold er ikke bare i Flatanger, men også på Stokkøya og i Namsos.

– Da jeg flyttet heim til Flatanger i 2010, hadde jeg aldri tenkt at jeg skulle starte et slikt firma, fortalte Steinar Olsen.

Han fikk jobb på Nesset Fiskemottak, og ble med på mange opp- og nedturer der, før han sammen med Jolanta fant ut at de måtte prøve noe selv. Begge hadde jobbet med renhold tidligere, og da var det naturlig å tenke i den retningen.

– Vi startet i mai 2013, og Folla Maritime var vår første kunde, sa han.

Tøff konkurranse

De har ingen problemer med å få tak i ansatte, men konkurransen innen renhold er knallhard.

– Mange vasker svart. Vi har satset på høy kvalitet og god pris. I privatmarkedet har vi presset prisen så langt ned det er mulig. Likevel ligger de som vasker svart, like under vår pris. Og så må vi legge på moms i tillegg, fortalte Jolanta.

På spørsmål om planene framover, svarte Steinar at de vil prøve å få renhold over hele landet.

– En imponerende vekst, men enda mer imponerende er den profesjonalitet dere står for, sa ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Under næringsmøtet var det også gruppearbeid, der deltakerne ble utfordret på hva som kan gjøre Flatanger bedre og mer attraktiv.

Kan ta en posisjon i Trøndelag

Arnt Ivar Kverndal, som har vært engasjert som konsulent under arbeidet med den strategiske næringsplanen for Flatanger, sa at han var imponert over alt som har skjedd. Han trakk spesielt fram oppbygginga av et sterkt fagmiljø innen havbruk, der det også foregår forskning.

– Dere har fått til et sterkt lag de siste fem åra. Dere kan ta en posisjon i Trøndelag, sa Kverndal.

Gjennomgangen av handlingsplanen i den strategiske næringsplanen, viste at mye allerede var gjennomført eller i gang.

– Målet er å skape 100 nye arbeidsplasser innen 2020, gjennom å utvikle eksiterende næringsliv, nyetableringer og tilflytting av aktører, sa leder Sondre Johnsrud i Flatanger næringsforum.