Åpent brev om kunstgressbane

Målfrid Havstein (81), Kari Leknes (71) og Ellen Hustad (81) har sendt et åpent brev til Flatanger kommune med flere spørsmål om kunstgressbanen, som planlegges på Lauvsnes.

De tre samfunnsengasjerte pensjonistene syns ikke de har fått vite nok om prosessen. Derfor ber de om svar på seks spørsmål.

– Vi er betenkt over hvor lettvint det er å ta dyrkajord, sier Målfrid Havstein.

– Og vi er bekymret for forurensning fra gummiknottene som brukes på en kunstgressbane. De havner i sjøen, sier Ellen Hustad.

Hvorfor for dårlig?

De tre stiller også spørsmål ved hvorfor banen på Vik er for dårlig, og hva som må til for at den skal bli bra. Ellen Hustad sier at de ikke ønsker at kommunen skal fraskrive seg ansvaret for Vikbanen, selv om det bygges ny kunstgressbane.

– Vi unner dem på Lauvsnes å få en ny fotballbane, men det må ikke gå på bekostning av banen på Vik, sier Ellen Hustad.

Alltid stor fotballinteresse

De tre kvinnene har fulgt flatangerfotballen lenger enn de fleste, og de reagerte på at det framstilles som at interessen for fotball har økt de siste åra.

Fotballinteressen har alltid vært stor, mener de, og ramser opp mange navn fra Frank og Ingjarl Dahle og fram til dagens Fuglår-brødre i Vannavika.

– Jeg husker da de trente på et jorda ved Hilstad skole, sier Ellen Hustad, som har vært lærer i Flatanger siden først på 60-tallet.

– Det kan godt hende at en del av svarene står i saksframlegget til kommunestyret. Men det vet ikke folk flest. Derfor vil vi ha svar, sier Kari Leknes.

Åpent brev

Kunstgressbane i Flatanger

Åpent brev til de som tar avgjørelsen i Flatanger

Vi ser at det planlegges å bygge fotballbane på Lauvsnes. Det forklares med at fotballbanen på Vik er i for dårlig stand.

Vi har noen spørsmål vi gjerne vil ha svar på.

1. Hvorfor er banen på Vik for dårlig?
2. Hva må gjøres for at den skal bli brukbar?
3. Hva oppnår en ved å bygge nytt på Lauvsnes?
4. Hva tenker dere om at dyrka jord bygges ned med forurensende banedekke?
5. Vil ikke kommunen fremdeles være ansvarlig for Vikbanen?
6. Hva blir kostnadene med de to alternativene?

Målfrid Havstein
Kari Leknes
Ellen Hustad

Les mer:
Kommunen vil bygge kunstgressbane
Kunstgressbanen i boks