Anastasia blir ny kultursjef

Anastasia Sæther er ansatt som ny kultursjef i Flatanger kommune. Hun er i dag prosjektleder i Proneo, med kontorplass i Havbruksparken.

– Jeg gleder meg. Dette blir spennende, sier Anastasia, som er ganske fersk som flatangring. Hun flyttet hit i fjor, da hun fikk jobben i Proneo.

Selv om hun ikke har jobbet med kultur før, har hun vokst opp med musikk og idrett. Foreldrene er profesjonelle musikere, faren er gitarist og moren fiolinist.

– Jeg gikk på musikkskole hjemme i Hviterussland i sju år, og det er en helt annen type musikkskole enn i Norge. Dessuten har jeg drevet med turn, og er turninstruktør, sier Anastasia.

Hun har høyskoleutdanning innen grønn næringsutvikling, og har et årsstudium i kommunal økonomi og ledelse.

– Det er nok min kompetanse til å lede prosesser jeg vil få mest bruk for i den nye jobben, sier Anastasia.

Bolyst

For utenom de faste oppgavene som ligger til kultursjefjobben, som for eksempel UKM og den kulturelle skolesekken, har hun lyst til å bidra mer for å skape bolyst i Flatanger. Der kan kultur spille en viktig rolle, sammen med folkehelse og det å skape trivsel i bygda.

– Vi må skape et åpent samfunn der alle føler seg velkommen, sier Anastasia, som spesielt gleder seg til å jobbe med barn og unge. Hun har i dag også en liten stilling som ungdomsklubbleder.

Slått rot

– Vi må sette tema på agendaen som det ikke snakkes så mye om, som psykisk helse, sosiale medier og mobbing. Det er også andre, store utfordringer i samfunnet, som klima, forbruksmønster og tilhørighet. Alt henger i hop, og det er mulig å se dette i sammenheng med kultur, sier hun.

Anastasia starter i jobben rundt 1. februar, og hun er veldig spent på hvordan det blir. Men en ting er sikkert, hun har slått rot i Flatanger.

– Du er blitt flatangring?
– Ja, jeg har blitt flatangring, og jeg blir i Flatanger, sier Anastasia Sæther.