Kommunen vil bygge kunstgressbane

Planene om en kunstgressbane på Lauvsnes er nå ett skritt nærmere realisering. Formannskapet går inn for at kommunen skal stå for utbygginga.

– Dette er veldig positivt. Et slikt anlegg er et stort løft for et lite idrettslag. Vi har dratt det i gang, men det har hele tida vært et mål at dette skal bli et kommunalt anlegg, sier Håvard Angen Haarstadstrand, prosjektleder og primus motor for kunstgressbanen i Flatanger idrettslag.

Kommunestyret skal behandle saken torsdag. Formannskapet og rådmannen er positiv, og det ligger an til et vedtak om at kommunen står for utbygging, vedlikehold og drift på visse vilkår.

En ny kunstgressbane med løpebane vil koste mellom 11 og 12 millioner kroner. Kommunens andel vil utgjøre om lag 2 millioner kroner, når refusjon for merverdiavgift er trukket fra. Årlige driftskostnader er beregnet til om lag 280.000 kroner.

Det forutsettes at minimum 3,5 millioner kroner skaffes til veie fra næringslivet, organisasjoner og andre. Spillemidler er anslått å utgjøre 4,4 millioner kroner.

Behov for ny bane

Idrettslaget har jobbet i lang tid med planene. Gressbanen på sentralidrettsanlegget på Vik har lenge vært i dårlig forfatning, og det har delvis vært problemer med å avvikle kamper på grunn av baneforholdene. I høst ble for eksempel hjemmekamper flyttet til Namdalseid.

Håvard Angen Haarstadstrand er glad for den positive holdninga i kommunen, og håper at Flatanger – som den siste kommunen i Nord-Trøndelag – nå kan få på plass en kunstgressbane.

– Den største fordelen med en kunstgressbane, er at den kan brukes hele året. I dag har vi ikke bane før i midten av mai, og da er fotballsesongen godt i gang, sier Håvard Angen Haarstadstrand.

Flatanger har i år seniorlag i både 5. og 6.divisjon, ett gutte- og ett jentelag. Siden omtrent alle andre lag nå har kunstgressbane, starter sesongen tidlig i april og varer til ut i oktober.

– Vi har flyttet kamper og byttet slik at vi har fått spilt bortekamper på våren. Da har det blitt mange hjemmekamper på høsten, men i år har det nesten ikke vært forsvarlig å bruke banen på Vik, sier Haarstadstrand, som også er oppmann for 5.divisjonslaget.

Lagene har heller ikke treningsmuligheter ute på vinteren og våren. 5.divisjonslaget har derfor hatt treningshelger i Trondheim og Namsos, for å kunne spille på det underlaget de vil møte på kamper i sesongen.

– Løft for idretten

– Et slikt anlegg vil bli et stort løft for idretten, ikke bare for fotballen. Vi mente det var viktig å få med løpebane, og der blir det mulig å løpe 100-meteren. I dag ligger eneste løpebane på Utvorda, sier Håvard Angen Haarstadstrand.

Han sier at idrettslaget tidlig utfordret skolen på Lauvsnes på om det var behov for andre typer anlegg, som lengdegrop. Men ifølge Haarstadstrand var det liten respons fra skolen.

– Det ligger jo en gressbane på Vik. Hvorfor ikke bygge kunstgressbane der?
– Det er sentrale føringer for spillemidler som sier at nye anlegg skal ligge nært skolen. I dag bygges det større og dyrere anlegg enn før, og da er det et krav at disse skal brukes også på dagtid, sier han.

Anleggskonsulent Ove Halvorsen i Norges Fotballforbund har bistått idrettslaget i forprosjektet. Han var klar på at eneste aktuelle sted for en kunstgressbane, var i tilknytning til skolen.

– Et slikt anlegg blir et løft for skoleområdet, og vi ønsker at det skal være et samlingssted for ungene både i skoletida og på fritida, sier Haarstadstrand.

Eneste uten fotballbane?

Han påpeker at Lauvsnes antakelig er det eneste kommunesenter i landet uten en ordentlig fotballbane. Grusbanen i Mælen ble tatt i bruk som anleggsområde etter flommen for 12 år siden, og de mange mindre fotballbanene rundt skolen er forsvunnet.

– Eneste sted det går an å spille fotball, er i ballbingen. Ser vi rundt oss, er det fotballbaner både på Sætervika, Jøssund, Vik, Leirvika og Utvorda, sier ildsjela.

Han påpeker at det aldri har vært noe mål for idrettslaget å legge ned Vikbanen. Idrettslaget ønsker at den rustes opp slik at den kan brukes også i framtida.

– Jeg håper kommunestyret stiller seg bak innstillinga fra formannskapet, og tar ansvar og får på plass en kunstgressbane. Det vil være et kjempeløft for idretten i Flatanger, sier Håvard Angen Haarstadstrand.

Avsatt i arealplanen

Den planlagte tomta nordvest for skolen, mellom Vanganveien og Vetlehagen, er allerede avsatt til idrettsformål i arealplanen. Selve fotballbanen vil måle 64 ganger 100 meter. I tillegg vil det gå med en del areal rundt, slik at det totalt er snakk om å bygge ut 8 dekar.

Hvis kommunestyret vedtar innstillinga fra formannskapet, starter prosessen med å søke spillemidler. Tildeling skjer 20. juni 2019, og blir det positivt svar og egenkapitalen er skaffet, kan arbeidet starte.