Store utskiftinger i kommuneledelsen

Flatanger kommune skal nå ut og jakte to nye ledere. Stillingene som teknisk sjef og kultursjef blir lyst ledige, og i sommer var det skifte av oppvekstsjef.

– Vi er inne i et generasjonsskifte, sier personalrådgiver Kari Imsgard – også hun ny i stillingen i fjor.

Oppvekstsjef Gurid Halsvik gikk i sommer av med pensjon, og Lovise Angen fra Setervika overtok som ny oppvekstsjef. På skolen er det også ny vikarierende rektor, Håvar Stenseth fra Namdalseid.

Kultursjef Julie Elisabeth Haugum har nylig sluttet i stillingen, og kommunen ønsker å ansette ny kultursjef så fort som mulig, opplyser Kari Imsgard.

Haukø trapper ned

Den som har sittet desidert lengst i stillingen, og som nå ønsker å trappe ned, er teknisk sjef Hans Petter Haukø.

Han startet som avdelingsingeniør i 1981, og fungerte som kommuneingeniør og teknisk sjef innimellom før han ble fast ansatt som teknisk sjef på 90-tallet.

– Jeg er ikke moden for å avslutte i arbeidslivet. Planen er å trappe litt ned fra 1. februar, sier Haukø, som blir 65 år på nyåret.

Han forteller at det er vanskelig å gå ned i 80 prosent stilling som teknisk sjef. Siden det var satt av penger til en prosjektlederstilling i to-tre år framover, ønsket han at kommunen skulle benytte anledningen til å tenke annerledes og bringe inn teknisk sjef-stillingen i kabalen.

Prosjektleder

Dermed ble det enighet om at han går over i prosjektlederstillingen når ny teknisk sjef er på plass i februar eller mars neste år.

– Jeg skal da jobbe med de prosjektene vi allerede har, og de som kommer, og så får vi en god overlapping i stillingen som teknisk sjef, sier Haukø.

Han fortsetter som brannsjef inntil videre, inntil en eventuell ny organisering er på plass fra 1. januar 2020.

I tillegg til de to sjefsstillingene, kultursjef og teknisk sjef, har kommunen også annonsert en sykepleier- og en vernepleierstilling. Alle har søknadsfrist 7. oktober.