Følg kommunestyremøtet direkte

Flatangernytt sender direkte fra kommunestyremøtet som starter torsdag kl. 16.00. Se videorute i selve artikkelen.

Blant sakene til dagens møte:

  • Innbyggerinitiativ om kommunens strategi i forbindelse med utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan i forbindelse med eventuell etablering av Innvordfjellet vindkraftverk.
  • Reguleringsplan Utvorda hyttefelt.
  • Justering av vedtekter for Flatanger ungdomsråd.
  • Namdalsstrategien 2018-2025
  • Budsjettendring, investeringer
  • Forespørsel til Flatanger kommune om kjøp av skolebygninger på Vik.

Møtet starter kl. 16.00 med orientering om utbygginga på pleie- og omsorgstunet og status for planene om utbygging av barnehagen.

Følg oss her fra kl. 16.00 eller se innom i løpet av møtet!