34,7 millioner havbrukskroner til Flatanger

Flatanger kommune får 34,7 millioner kroner fra Havbruksfondet – 14,7 millioner mer enn beregnet i økonomiplanen.

– Dette er en bra slump penger. En skikkelig gladsak, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp).

Regjeringen gikk mandag ut med fordelingen av pengene fra salget av nye laksekonsesjoner. I alt 2,7 milliarder kroner ble fordelt.

Flatanger får altså 34,7 millioner kroner. Kommunen visste at det ville komme penger, og la inn 20 millioner i økonomiplanen. Men allerede første år kommer det mer enn forventet.

– Sist vi regnet på det, trodde vi det ville bli 27 millioner, sier Bjørkås.

I stedet ble det nesten åtte millioner kroner mer.

Til investeringer

Pengene kommer godt med i en investerings-sulten kommune.

– Vi har gamblet litt og startet utbygging av barnehagen. Vi har mange andre store prosjekt også, som utbygginga av bo- og omsorgstunet. Det aller meste av pengene skal brukes til investeringer, ikke drift. Men når vi investerer, vil vi spare penger på driftsbudsjettet på sikt, sier Olav Jørgen Bjørkås.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås sier det er kjempebra at kommunen får mer penger enn forutsatt fra Havbruksfondet.

Han sier at med 34 millioner kroner i spart gjeld, vil det bli mindre renteutgifter og innsparinger på driftsbudsjettet.

Pengene er et engangsbeløp, og det er uvisst om det kommer mer penger på kort sikt. Det er en ny runde om to år,  men om det blir nye utbetalinger da, avhenger av at oppdrettsnæringa oppfyller miljøkravene slik at den kan vokse.

Belønning til kommunene

– Det skal lønne seg for kommunene å legge til rette for laksenæringen. Nå får de en velfortjent belønning, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

Pengene kommer etter regjeringens salg av nye laksetillatelser. Rundt 50 selskaper kjøpte tillatelser for om lag 3,9 milliarder kroner. 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner og -fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet.

– Denne utbetalingen er med på å synliggjøre at oppdrettsnæringen gir noe tilbake til lokalsamfunnene. Dette er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen kultur, helse, skole, idrett, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.