Stor oppslutning om vindmølle-marsj

Over 70 personer deltok lørdag i marsjen på Innvordfjellet i protest mot vindmølle-planene. – En kjempedag, sier Alf Åge Teigmo.

Turen opp på fjellet ble arrangert av Nei til vindturbiner i Innvordfjellet og Naturvernforbundet i Trøndelag.

Naturvernforbundets landsstyre har prioritert kampen mot vindkraft på Innvordfjellet, og satte opp buss fra Trondheim for alle som ville delta i lørdagens turmarsj.

Kjempefornøyd

Alf Åge Teigmo er en av initiativtakerne til arrangementet, og han er kjempefornøyd med oppslutninga og engasjementet.

– Det kom folk fra blant annet Trondheim, Verdal, Steinkjer, Namsos, Vik og Lauvsnes, sier Teigmo.

Folk møtte opp på Sandmohavn, der det ble informert om Zephyrs planer for vindkraftverket. Deretter gikk turen opp til Sandmovatnet, der det var rigget til for kaffe, mat – og appeller.

Folk møtte opp på Sandmohavn, der det ble orientert om planene før turen gikk opp på fjellet. (Foto: Alf Åge Teigmo)

De sprekeste tok turen opp på det høyeste punktet, mellom Sandmovatnet og Innvordvatnet, hvor ei av vindmøllene er tenkt plassert.

– Da folk fikk se området, var de sjokkerte, sier Alf Åge Teigmo.

– Dette fjellet vi har

– Kort fortalt, hva er grunnen til den store motstanden mot vindkraftverket?
– Det handler om naturen, støy og visualisering. For oss på Utvorda er det dette fjellet vi har, og et vindkraftverk vil gå ut over dyre- og fuglelivet. Vi blir sittende igjen med en rasert natur, sier Teigmo.

Zephyr har fått konsesjon for vindkraftverket. NVEs vedtak ble klaget inn til Olje- og energidepartementet, som har opprettholdt vedtaket om konsesjon.

Vil trenere planene

Nå ønsker Teigmo og mange andre å forpurre planene så lenge at Zephyr legger dem på is.

– Vi har tett kontakt med NVE og Zephyr, og skal jobbe videre for å trenere planene. Zephyr har ikke råd til å bygge ut alene, og prøver å få tak i en samarbeidspartner. Bygginga må skje innen 2020, og vi håper å trenere så lenge at det ikke blir noe av det, sier Teigmo.

Sentrale personer i Nei til vindgeneratorer i Innvordfjellet og Flatanger sammen med representanter fra Naturvernforbundet. Fra venstre: Torbjørn Skogmo, Tove Teigmo Hansen, Alf Åge Teigmo, Trond Hansen, Jan Ulvesten,, Magne Vågsland, styreleder i Naturvernforbundet Trøndelag, Martin Caligaro, Kari Merete Andersen, styrerepresentant i Naturvernforbundet, og Hallgeir Opdal. regionsekretær i Naturvernforbundet Trøndelag. (Foto: Privat)

Han viser blant annet til konsekvensutredningen som lå til grunn for konsesjonen. Den var laget ut fra 32 vindmøller med 143 meters høyde opp til bladet. Men nå planlegges det 28-30 møller som er 158 meter høye.

– De øker størrelsen for å få ut samme effekt når de går ned på antall turbiner, sier Teigmo, som mener at de nye turbinene vil gi mer skyggekast og blir en større belastning for omgivelsene enn de som opprinnelig var tenkt plassert på fjellet.

Med unntak av grunneierne, vil andre tape på vindmøllene, ikke bare i form av natur og rekreasjonsområder, men også økonomisk, mener Teigmo.

– I Egersund ble det tatt takst av bolighus før og etter vindkraftverket ble bygd. Prisen gikk ned med 45 prosent innenfor en omkrets på to mil, sier han.

Fra samlingsplassen ved Sandmovatnet, der det var appeller og ble servert mat. (Foto: Alf Åge Teigmo)

Naturvernforbundet på laget

Både Naturvernforbundet og Miljøpartiet De Grønne har engasjert seg og deltok i marsjen lørdag. Leder Magne Vågsland og regionsekretær Hallgeir Opdal i Naturvernforbundet i Trøndelag deltok. Fylkestingsrepresentant Tommy Reinås i MDG deltok også, og han var en av dem som holdt appell.

Landsstyret i Naturvernforbundet har pekt ut Innvordfjellet og Sørmarkfjellet sør i Flatanger som to av vindkraftverkene de vil prioritere å arbeide mot. Det begrunnes med de store konsekvensene for naturmangfold, og spesielt hubro, i et inngrepsfritt naturområde. I tillegg er den samlede belastningen med vindkraft på kysten av Trøndelag såpass stor at det er viktig å bevare noen områder fri for vindkraft, mener Naturvernforbundet.

Mange deltok i lørdagens turmarsj for å markere motstand mot vindmølleplanene på Innvordfjellet. (Foto: Alf Åge Teigmo)

Zephyr overrasket

Zephyr er overrasket over den store motstanden mot vindkraftverket.

– Vi er noe overrasket over at det virker som om protestene i større grad er til stede nå enn de var i konsesjonsprosessen. Nå er vedtaket fattet hos OED og vi forholder oss til de rammene vi har fått fra OED og NVE, sier prosjektleder Johnny Hansen i Zephyr AS til Namdalsavisa.

Ifølge avisa pågår nå avklaringer i forhold til hubro, gjennom en undersøkelse i regi av Multiconsult og Nord universitet. Målet er å kartlegge mulige hekkeplasser og aktive reir, noe Zephyr er pålagt i konsesjonen.

Prosjektlederen bekrefter at Zephyr ikke har egenkapital nok til å bygge ut vindkraftverket i egen regi, og at de ser etter utenlandske samarbeidspartnere.

Målet er å lyse ut anbud i 2019, starte bygging i 2020 og komme i drift i 2021.