Konfirmanter jubilerte

Både 80-, 70-, 60- og 50-årskonfirmantene var samlet til jubileum i Løvøy kirke søndag 22. juli.

Dagen startet med gudstjeneste i Løvøy kirke med påfølgende kirkekaffe og fotografering.

Deretter fortsatte festen på Zanzibar Inn der det ble servert middag, småstek og kjøttkaker.

Soknepresten hadde «overhøring» for å høre hvor mye de husket etter så mange år. Samtlige besto med glans.

Gunvor Kjøsterud Nilsen var eldste jubilant – hun ble konfirmert i Løvøy kirke for 80 år siden. (Foto: Aud Høstland)

70-årsjubilant Per Sigurd Iversen sammen med sokneprest Torgeir Liasjø. (Foto: Aud Høstland)

Årets 50-årskonfirmanter i Løvøy kirke, foran fra venstre: Sokneprest Torgeir Liasjø, Karin Olsen Høstland, Liv Kari Havstein Brikselli, Bodil Sofie Løvmo Green, Guri Johanne Dahle og Kirsten Skotnes Aagård. Bak fra venstre: Magnar Lauvsnes, Bernt Eirik Dahle, Thor Ole Aakervik, Arnfinn Roger Teigmo og Edgar Sigmund Ødegård. (Foto: Aud Høstland)