Den nye «heimen» tar form

Det nye tilbygget til pleie- og omsorgstunet begynner å ta form. Målet er å bli ferdig til innflytting før jul.

De første veggelementene kom på plass før ferien. Omtrent halvparten av veggene er nå oppe. Til uka starter arbeidet med å reise de siste veggeelementene.

– Vi jobbet på spreng med å bli ferdig med betongen, slik at arbeidet kan starte fra mandag 6. august, sier byggeleder Hans Ivar Olderen hos Fuglesang Dahl, som er hovedentreprenør.

Da vil også arbeidet med taket, vinduer og innvendig arbeid starte i den delen der veggene allerede er oppe.

Mye fjell

– Vi ligger litt etter skjema. Det var mye fjell i grunnen, og det var ikke medregnet. Men vi prøver det vi kan for å korte ned byggetida mest mulig, sier Olderen.

Det var planlagt pæling av store deler av det nye tilbygget. Men det viste seg at mesteparten av grunnen besto av fjell, som måtte sprenges og kjøres bort.

– Vi satte ned bare to pæler mot mellombygget. De gikk 17-18 meter rett ned, sier byggelederen.

Kent Are Johansen (til venstre), Mathias Johansen og Ketil Kaspersen i Trøndelag Betong var i arbeid før ferien med å støpe betongsålen på det nye tilbygget.

Hele 85-bygget står på pæler, og det er kvikkleire nedenfor. Under arbeidet er det satt ned målere som viser rystelser.

Starter innvendig

Teknisk sjef Hans Petter Haukø sier at byggearbeidene er om lag en måned forsinket fordi grunnforholdene viste seg å være annerledes enn først antatt. Men entreprenøren jobber for å ta inn forsinkelsene.

– Arbeidet legges om slik at de begynner med innredningsarbeidet på den delen som er ferdig. Målsettingen er å ha nyfløya og mellombygget ferdig til innflytting før jul, sier Haukø.

Der det gamle trebygget sto, ser vi nå konturene av det nye tilbygget til pleie- og omsorgstunet.

Ifølge kontrakten skal den ikke være ferdig før ut i februar, og det er ikke helt sikkert at innflytting kan skje før jul. Men målet er å utnytte jula til å flytte om, slik at alle fra 85-fløya kan flytte over til nybygget og til leilighetene som midlertidig er tatt i bruk som kontorer.

På nyåret er det planlagt å stenge av hele 85-fløya og starte rehabilitering der.

Ingen klager

– Det har gått utrolig bra, sier Haukø, som også har inntrykk av at bygginga har gått bra i forhold til beboerne.

– Vi har klart å skille byggeaktiviteten, slik at det har vært liten aktivitet mot Nordgaardstua. Etter omstendighetene har det vært tilnærmet normal drift, sier Haukø.

Også Hans Ivar Olderen tror byggearbeidene har gått greit i forhold til beboerne.

– Mange liker å se på, og jeg har ikke hørt at de har blitt sjenert av støy. Vi har også et bra samarbeid med kommunen, så dette har gått greit, sier han.

Etter ferien blir det full fart i byggegropa, og rundt 20 mann vil være i arbeid.

Utbygginga av Flatanger pleie- og omsorgstun har ei kostnadsramme på 108 millioner kroner. Kommunens andel er 40 millioner kroner, etter tilskudd fra staten og momskompensasjon.

Les mer: