Brannstasjonen i rute

Den nye brannstasjonen på Lauvsnes er nå så godt som ferdig utvendig. Målet er åpning i slutten av september.

Brannstasjonen til 10 millioner kroner, ble – etter mye om og men – vedtatt plassert ved samfunnshuset på Lauvsnes.

Vedtaket ble gjort i januar, og allerede nå står bygget så godt som ferdig utvendig. Etter ferien starter arbeidet innvendig.

Åpen dag

– Vi håper at brannstasjonen skal være ferdig til offisiell åpning på Åpen dag på brannstasjonen 23. september, sier teknisk sjef Hans Petter Haukø.

Hovedentreprenør BS Bygg har frist til ut september med å være ferdig. Oppstart ble noe forsinket på grunn av tele, men arbeidet har gått veldig bra, opplyser Haukø.

Ny vei

– Hva med omlegging av veien?
– Vi er enig med grunneier om trasé, og dette arbeidet med veien starter i månedsskiftet august/september og skal være ferdig til åpninga, sier Hans Petter Haukø.

Brannstasjonen får ei grunnflate på 523 kvadratmeter, og endelig vil alle kjøretøy og utstyr bli samlet på ett sted. I dag er det ikke plass til tankbilen i brannstasjonen på Øra, som for øvrig har store mangler og for lengst er utgått på dato.

Les mer: