Planene klare for seks nye leiligheter på Vik

Nå er planene klare for bygging av seks leiligheter helt nede ved sjøen på Vik i Flatanger. Så snart to leiligheter er solgt, starter bygginga.

Planer om leiligheter på «gulltomta» på Vik, med utsikt rett ut Vikfjorden, har eksistert i mange år.

Nå har eierne av tomta, Are Krogstad og Alf Magne Hanssen, inngått et samarbeid med Trønderelement.

– Det å inngå et samarbeid lokalt, er en grei måte å få realisert planene på, sier Are Krogstad.

Stor interesse

Tegningene ble presentert under Kystdagene, og interessen for leilighetene var stor.

Helge Lauvsnes er interessert i de nye leilighetene, og var en av de mange som var innom Egil Steffensen og Jørn Langstrand for å se på de nye tegningene.

Alf Magne Hanssen er svært fornøyd med tegningene som Mikael Løfsnæs Haagensen i HD plan & arkitektur har laget, og som ble ferdig akkurat i tide til Kystdagene.

– Jeg er veldig imponert, sier Hanssen, som liker den stilen arkitekten har valgt.

Det er planlagt tre hus – med to leiligheter i hver. Fire av leilighetene blir på 79 kvadratmeter med to soverom, og to leiligheter blir på 90 kvadratmeter med tre soverom. Alle får carport i bakkant.

Se videoanimasjon av planene her:

Tilpasset tomta og stedet

Mikael Løfsnæs Haagensen sier at han har tenkt mye på at boligene skal passe til småhusbebyggelsen på Vik, og at de skal få en maritim stil. Samtidig har det vært viktig å tenke på solforholdene og utsikten.

– Ved å dele det i tre bygg, blir det gode solforhold også på dagtid. Fasaden vender mot nord, og det blir kveldssol på framsida. Men det blir sol på dagtid på langsida, der det også bygges terrasse, sier Haagensen.

Slik ser arkitekten for seg de nye leilighetene på Vik. (Tegning: HD plan & arkitektur)

Han har også tegnet inn tre rorbuer i framkant. Vannavikveien skal legges om og flyttes lenger opp fra sjøen, noe som frigjør mer areal ved sjøkanten. Men rorbuene er ennå ikke omsøkt – de er tegnet inn for å vise mulighetene i området.

– Vi håper på byggestart rett etter sommerferien. Vi har allerede to-tre interessenter, og vi trenger bare to som velger leilighet i samme bygg, for å kunne starte opp, sier salgsleder Jørn Langstrand i Trønderelement AS.

Stor investering

Totalt er det snakk om en investering på 23-24 millioner kroner inkludert rorbuene, og leiligheten er tenkt organisert innenfor et borettslag.

– De rimeligste leilighetene vil få under én million i innskudd. Rorbuene er ikke prissatt ennå, sier daglig leder Egil Steffensen i Trønderelement.

Leilighetene med rorbuer i forkant sett fra småbåthavna på Vik. Butikken til høyre på bildet. (Ill: HD plan & arkitektur)

Utbygger er Xtra Eiendom AS, som inntil nylig var eid av Are Krogstad og Alf Magne Hanssens selskap Vik Brygge. Nå har Trønderelement kjøpt 50 prosent av aksjene, mens Vik Brygge eier en like stor andel.

– Tomta er ikke bare indrefileten på Vik – jeg vil si indrefileten i Flatanger, sier Alf Magne Hanssen, som ønsker seg flere naboer.

– For både butikken og oss fastboende er det viktig med flere boliger på Vik. Vi er fornøyde med hyttefolket, men vi trenger mer folk her, sier han.