Bjørøya først med batterihybrid arbeidsbåt

Bjørøya går nye veier og satser på batterihybrid på sin nye arbeidsbåt, som trolig er den første av sitt slag i verden.

– Det nye fartøyet vil bli brukt til å serve våre lokaliteter i forbindelse med større operasjoner og fortøyningsarbeid. I tillegg til at fartøyet gir store drivstoff- og vedlikeholdsbesparelser, blir arbeidsdagen til de på fartøyet enklere og mer effektiv. Vi er også godt fornøyd med at det batterihybride konseptet vil gi betydelig mindre støy for de som arbeider om bord, sier skipper Frode Dølvik i en pressemelding.

Nybåten skal bygges hos Sletta verft, Møre maritime står for designet og Elmarin for den batterihybride framdriftsløsningen. Prosjektet er støttet av Enova.

Mindre fossil energi

Bjørøya opplyser i pressemeldingen at selskapet lenge har hatt som mål å redusere bruken av fossil energi. Allerede i 1990 ble det første oppdrettsanlegget koblet til landstrøm, og flere er koblet til strømnettet senere.

Bjørøya vurderer også batterihybride fôringsflåter ved lokaliteter hvor landstrøm ikke er mulig, og batteridrift på flere arbeidsfartøy.

– Slik som dette nye fartøyet kommer til å operere, vil vi som regel ligge med strømforsyning fra land eller fôrflåte gjennom natta. Dermed har vi også kuttet ut havneaggregatet og satser på å bruke batteriene om natta i kombinasjon med et hovedaggregat ved behov. Og siden mange av fôrflåtene har landstrømsforsyning, vil også lading av batteriene gjennom natten bli med fornybar strøm fra land, sier skipper Frode Dølvik.

Det er allerede bygd flere arbeidsfartøy innen oppdrett med dieselelektrisk framdrift. Det nye arbeidsfartøyet til Bjørøya går et skritt lenger og kombinerer dieselelektrisk framdrift med en batteripakke og får dermed en batteri-hybrid framdriftsløsning.

Tar effekt-topper

Batteri-systemet vil da normalt fungere som en «ekstra generator» tilkoblet tavlen og tar effekttopper og jevner ut belastningen på den/de dieselmotoren som går. På den måten vil det være mulig å operere kun med en dieselmotor i en enda større del av driftstiden sammenlignet med «bare» diesel elektrisk. Det vil redusere drivstoff forbruket og antall driftstimer ytterligere, ifølge Bjørøya.

Designet er tilpasset den plasskrevende framdriftsløsningen, uten at det skal gå utover funksjonalitet. (Tegning: Bjørøya/Møre maritime)

Det vil også være mulig å operere med kun batteriet i lavlast-perioder,  for eksempel under perioder med venting. I slike tilfeller vil det være mulig å lade batteriet raskt opp med en diesel på god belastning og tilsvarende lavt forbruk for så å stoppe dieselen når batteriet er fullt oppladet for så å operere kun på batteri så lenge kapasiteten til batteriet holder. Dermed unngås lavlast kjøring og det blir ingen støy fra dieselmotorer i periodene med ren batteridrift.

Det legges også opp til at batteriet lades ut på hjemveien etter hver arbeidsdag og lades opp igjen over natt ved landligge enten ved hjemmehavnen eller ute i anleggene.

– Forsiktig, men viktig start

Hvordan dette vil fungere i praktisk bruk, er en av de viktige erfaringene som dette prosjektet vil gi. På den måten vil en foreløpig liten del av det samlede energiforbruket være fornybar energi fra land. Denne er anslått til å være 5 prosent med den valgte batteristørrelsen og driftsmønster. Denne fornybarandelen vil kunne økes med større batterier. Og hvis det i framtiden kommer nye og mer kompakte batteriløsninger, vil det være mulig å ta dette i bruk bare ved å bytte batteriene. Den diesel elektriske løsningen kan være den samme.

Å dekke hele energiforbruket til et slikt fartøy med batterier, vil være vanskelig med dagens batteriteknologi. Men å dekke deler av energiforbruket fra fornybare kilder, er et skritt i riktig retning, så dette må sees som en forsiktig, men viktig start, heter det i pressemeldinga fra Bjørøya.

Nybåten er en 2-skrogs arbeidskatamaran i stål, hvor designet sørger for god plass til alt det nødvendige utstyret om bord.

Fartøyet er 19 meter langt og 12 meter bredt, og blir utrustet med to kraftige kraner og utstyr for fortøyningsarbeid.