Asfaltering i gang – vis hensyn!

Asfalteringa mellom Tøtdal og Sjøåsen er i gang – og snart står strekninga Lauvsnes-Vik for tur. Men ikke alle viser hensyn til vegarbeidet.

– Noen prøver å kjøre forbi ledebilen. De har det travelt, sier asfaltlegger Arve Flaaskog i NCC.

For arbeidsfolket er dette farlig. – De kan jo kjøre på oss, sier han.

Litt ventetid må bilistene regne med, men det er verdt det når betalinga er ny asfalt! (Foto: Hanne Marie Tyldum Stordahl)

Asfaltleggerne har en utsatt jobb. Trafikken slippes forbi i det ledige kjørefeltet, men bilene skal holde seg bak ledebilen. Det er det ikke alle som gjør. Det har vært eksempler på bilister som har kjørt forbi ledebilen.

– Folk klager sin nød over dårlig veg, og så klager de når vi arbeider på vegen for å gjøre den bra, sier Arve Flaaskog.

De er seks asfaltleggere i sving, i tillegg er det seks lastebiler som kjører i skytteltrafikk mellom det mobile asfaltverket som er montert i Storlavika og der asfaltlegginga foregår.

Asfalten som legges, produseres i Storlavika. (Foto: Trond Are Strand)

Hver dag legges 1,5-2 kilometer asfalt. Når strekningen Tøtdal-Sjøåsen er ferdig, starter arbeidet mellom Lauvsnes og Vik. I tillegg skal det legges noen mindre partier mellom Tøtdal og Lauvsnes.

I alt skal det legges 35 kilometer asfalt, 21 mellom Tøtdal og Sjøåsen og 13,8 mellom Stamnesbrua og Vik.