Totalforbud mot åpen ild

Brannsjefen har lagt ned totalforbud mot åpen ild i Flatanger. Det er knusktørt i terrenget og stor fare for skog- og lyngbrann.

Forbudet gjelder fra 25. mai og fram til situasjonen endrer seg. Det gjelder et generelt bålforbud i utmark, men i tillegg har brannsjefen innført forbud også på innmark.

Totalforbudet mot åpen ild betyr:

  • Det er ikke lov å tenne bål og grill i strandsonen eller i nærheten av skog, mark og innmark
  • Det er ikke lov å tenne opp bål på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bålplassene
  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål
  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak
  • Det er ikke lov å brenne i bålpanne i egen hage

Ved skogsdrift må det vises stor forsiktighet, og aktørene må vurdere om situasjonen tillater drift.

– Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor fare for brann i gress og annen vegetasjon. Forbudet gjelder inntil forbudet blir opphevet.  Brannsjefene oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden, heter det i et felles vedtak fra brannsjefene i Flatanger, Namsos, Fosnes, Vikna, Leka, Nærøy, Namsskogan og Namdal brann og redning.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ring nødnummer 110.