Hedret for innsats i Tysklandsbrigaden

Jørund Herlof Dahle (90) fra Flatanger ble på frigjøringsdagen 8. mai hedret med medaljer og diplom for sin innsats i Tysklandsbrigaden.

Jørund Dahle mottok medaljene dagen etter sin 90-årsdag – og 70 år etter at han deltok i Tyslandsbrigaden for første gang. Han tjenestegjorde der både i 1948 og 1949.

Under en høytidelig sammenkomst på Værnes garnison ble Dahle overrakt Intopsmedaljen for internasjonalt oppdrag og medalje for Tysklandsbrigaden, samt diplomer.

Oberst Håkon Warø overrakte medaljene til flatangringen Jørund Dahle. (Foto: Petter Aar)

Medaljer og diplom ble overrakt av oberst Håkon Warø. Til stede var flere veteraner og norske militære, samt soldater fra US Marines som for tida er på Værnes.

Til stede var også to av barna, svigersønn og barnebarnet Petter Aar.

– Jørund var spent på forhånd, og gledet seg til dette. Han var fast bestemt på at han ville dit den dagen dette skulle foregå. Jeg tror nok han ble stolt over innsatsen han hadde gjort, og at det ble markert slik det ble, sier Petter Aar.

Jørund Dahle og de andre veteranene som ble hedret, var midtpunktet under seansen på Værnes – som også ble overvært av amerikanske soldater. (Foto: Petter Aar)