Rekordresultat for Bjørøya AS

Bjørøya AS slo i fjor alle rekorder med et overskudd før skatt på en kvart milliard kroner. Omsetninga ble på 608 millioner kroner, en økning på 221 millioner fra året før.

Fakta:

Bjørøya 2017:

 • 608 mill. i omsetning
  – en økning på 221 mill
 • 253,1 mill. i resultat før skatt
  – en økning på 103,2 mill.
 • 195 mill. i resultat etter skatt
  – en økning på 80 mill.
 • 12000 tonn laks produsert
  – en økning på 5000 tonn.
 • 25 kr pr kilo produsert laks
  i driftsmargin

– Resultatene har primært kommet som en konsekvens av meget god tilvekst, lite svinn, god kontroll med sykdom- og lusesituasjonen – og ikke minst høye laksepriser, sier styreleder Frode Blakstad i en pressemelding.

Han viser også til at samdriftsavtalen med Midt Norsk Havbruk AS er vesentlig for de resultater som er oppnådd.

Resultatet før skatt ble på 253,1 millioner kroner i fjor, noe som gir en driftsmargin på hele 42 prosent. Etter skatt ble resultatet 195 millioner kroner.

Økt produksjon

Totalproduksjonen for året økte med 5 000 tonn til om lag 12 000 tonn laks i 2017. Produksjonskostnadene pr kg ble redusert med 2,71 kroner til 34,84 kroner. Driftsmarginen for året ble på utrolige 25 kroner pr kilo fisk.

– Men den aller viktigste faktoren, er selskapets ansatte. Den innsats som de har lagt ned for å skape disse resultatene, har vært enestående. Uønskede avvik i driften har blitt oppdaget i tide, slik at nødvendige korrigerende tiltak kunne blitt satt inn, sier Flakstad.

Bjørøya styrer all fôring fra den nye sentralen i Havbruksparken. Odin Dahle er en av dem som sørger for fôringa. Bak daglig ledder Per Anton Løfsnæs. (Arkivfoto)

I løpet av året flyttet Bjørøya AS inn i den nye Havbruksparken, hvor det er etablert en sentral for fjernstyrt fôring av laks ved alle selskapets lokaliteter.

Bjørøya ble i fjor kåret til årets lærlingebedrift, og daglig leder Per Anton Løfsnæs ble årets næringslivsleder i Namdalen.

God start på 2018

2018 har også startet bra for Bjørøya. Ifølge pressemeldinga fra selskapet har året så langt vært preget av god tilvekst, lite svinn og høye laksepriser.

– Kontroll med lakselus er i den sammenheng vesentlig, og selskapets satsing på produksjon av rognkjeks i Namdal Rensefisk AS har så langt vist seg å være en uvurderlig suksess. Selskapets visjon er å være kunnskapssøkende og nyskapende. Det ga stor uttelling i 2017, sier styreleder Frode Blakstad.