Flatanger lensmannskontor er historie

Da lensmann Bertil Ovesen påskeaften skrudde ned lensmannskiltet, tok en 136 år lang epoke slutt. Fra 1. april er Flatanger lensmannskontor historie.

Fakta:

Lensmenn i Flatanger

  • O. Soelberg 1882-1906
  • Thorvald Indbryn 1906-1939
  • Torstein Indbryn 1939-1945
  • Birger Johannes Øverås 1945-1948
  • Reidar Indbryn 1948-1950
  • Birger Skotnes 1950-1985
  • Knut Engan 1984-2000
  • Bertil Ovesen 2000-2018

Kilde: Jubileumsskrift Nord-Trøndelag
lensmannslag 1889-1989

Siden 1. april falt på en helligdag, var siste åpningsdag onsdag før påske. Lensmann Bertil Ovesen innrømmer at det var rart å sitte på kontoret og tenke at dette var siste åpningsdag.

Den siste lensmann

– Du blir den siste lensmannen i Flatanger?
– Ja, det er alvor rart. Det hadde jeg aldri tenkt jeg skulle få oppleve, da jeg flyttet tilbake til bygda som lensmannsbetjent i 1986, sier Bertil Ovesen.

Han forteller at da var lensmannskontoret en stor virksomhet, med en lensmann og to betjenter, delvis tre. De hadde vakt hele døgnet og i helgene. Nå er det felles vaktberedskap med base i Namsos.

– Tidene har forandret seg, fastslår Bertil Ovesen, som har vært lensmann de siste 18 årene.

Kongeparet på den ene sida av PC-en, og kartet over Flatanger på den andre sida. Her har lensmann Bertil Ovesen hatt sin arbeidsplass i 18 år.

Blir politikontakt

Han går nå over til rollen som politikontakt, og får fortsatt ansvaret for Flatanger. Kontorsted blir Namsos, men han skal ha minimum en dag i kommunen.

– Hvordan vil innbyggerne i Flatanger merke overgangen fra lensmannskontor til politikontakt?
– Det skal ikke merkes. Målet er at det skal bli bedre i alle kommunene. Politiet skal bli mer synlig, sier Ovesen.

Politipatruljene vil som hovedregel ta seg av det operative arbeidet, og rykke ut når ting skjer.

Politikontaktene vil ha som hovedoppgave å være et bindeledd mellom politiet og befolkningen og kommunen i de kommunene som ikke lenger har eget tjenestested.

– Politikontaktene skal være en dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging, og være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeidet fungerer i kommunene, sier Bertil Ovesen.

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Politikontaktene skal også føle med i kriminalitetsbildet, og kartlegge etterretningsbildet.

Jobben er gjort, skiltet er tatt ned og lensmannskontoret er historie.

Bertil Ovesen regner med at i praksis vil to politikontakter operere i lag. Han vil få kontorsted Namsos, men skal være i Flatanger én til tre dager i uka.

– Jeg blir minst en dag i uka i Flatanger. Det skal være et fast møtested, og folk skal få mulighet til å få tak i oss, sier han.

To og to i lag

Når han drar ut i kommunen, regner han med at det vil bli sammen med for eksempel politikontakten i Osen. Ved å være to sammen vil de også fungere som en patrulje som kan ta andre oppdrag under veis.

– Vi skal sitte minst mulig inne på kontoret, og vi kan utføre annet arbeid også. Jeg kan se for meg at vi får tid til å dra ut med politibåten vi har liggende i Namsos, og at vi kan ta igjen noe av det forsømte. Det blir spennende å se hvordan dette vil gå, sier Bertil Ovesen.

Alt av sivile saker vil nå bli håndtert i Namsos. For eksempel har lensmannskontoret vært sekretær for forliksrådet. I dag er det en sivil halvstilling ved kontoret, og hun som har jobben er tilbudt jobb i Namsos.

126 lensmannskontor ryker

I alt 126 lensmannskontoret rundt om i Norge blir nedlagt som en følge av nærpolitireformen. I tidligere Nord-Trøndelag politidistrikt ble åtte lensmannskontor nedlagt 1. april. I tillegg stengte noen dørene 1. januar.

De som blir nedlagt nå, er Overhalla, Osen, Leka, Bindal, Snåsa, Inderøy og Verran. Foruten Bertil Ovesen som blir politikontakt i Flatanger, blir lensmennene Erling Lundstadsveen politikontakt i Overhalla, Tor Flasnes i Osen, Ole Holand på Leka, Erik Stovner i Bindal, Arnstein Wagnild i Snåsa og Gunnar Sollid i Inderøy og Verran.

Trøndelag politidistrikt vil etter omorganiseringa bestå av sju politistasjons- eller lensmannsdistrikt. Flatanger vil tilhøre Namdal politistasjonsdistrikt med kontor i Namsos.

Bare tre lensmannskontor opprettholdes under Namdal politistasjonsdistrikt, nemlig Nærøy, Grong og Lierne.

Skiltet utenfor døra er også tatt ned. Etter påske er det ikke lenger noe lensmannskontor i Flatanger. Bertil Ovesen er i gang med ryddinga.

Påvirker ikke beredskapen

Trøndelag politidistrikt skriver i en pressemelding at den nye ordninga ikke vil påvirke beredskapen.

«De kommunene hvor kontor avvikles er fortsatt del av et lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt og publikum skal ivaretas på lik linje med de som
bor i de kommunene hvor kontor er plassert. Det er lensmannsdistriktet/
politistasjonsdistriktet som har ansvaret for de aller fleste oppgavene politiet har, blant annet innen forebygging, patruljevirksomhet og etterforskning. De skal operere i, og gjelde for, hele det geografiske området,» heter det i pressemeldinga.

Flatanger har hatt egen lensmann siden 1. januar 1882. Da ble O. Solberg fra Otterøya utnevnt, etter innstilling fra formannskapet.

Beholder tittelen

Bertil Ovesen beholder tittelen som lensmann. For ham har tittelen ingen betydning i forhold til pensjonsalder. 62-åringen ønsker å jobbe til han blir 67.

– Så lenge helsa holder, vil jeg fortsette, sier Ovesen, som litt spøkefullt legger til:

– Men jeg blir lensmann uten land…