Endelig – nå blir det ny asfalt

Til sommeren blir det ny asfalt mellom Lauvsnes og Vik – og mellom Sjøåsen og Tøtdal. Behovet er skrikende.

Statens vegvesen sendte onsdag ut en oversikt over hvilke strekninger som skal asfalteres til sommeren.

Fylkesveg 766 står på planen. Mellom Vik og Lauvsnes skal 13,8 kilometer få nytt dekke, mens det er 21 kilometer mellom Sjøåsen og Tøtdal som skal asfalteres. Den strekningen ble for øvrig så vidt påstartet i fjor høst.

Det blir ikke lagt ny asfalt mellom Tøtdal og Lauvsnes.

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene, mens Statens vegvesen utfører arbeid på vegne av fylkeskommunen.

Prioriterer lengre strekninger

I år skal 200 kilometer fylkesveg asfalteres, og ifølge Statens vegvesen blir det asfaltert lengre strekninger for å få best effekt av pengene.

Disse strekningene får ny asfalt i sommer. (Kart: Statens vegvesen)

Som eksempel nevnes fylkesveg 766 i Flatanger og Namdalseid som får 35 kilometer med ny asfalt.

– Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. – Vi gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Ikke nok penger

Han sier at det ikke er nok penger til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Totalt finnes det 4760 kilometer med fylkesveg i det nye sammenslåtte Trøndelag. Bare 200 kilometer får altså ny asfalt.

– Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.

Asfalteringssesongen starter i mai og varer ut september. Lunaas ber trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.