Trekker innsigelse – snart klart for bygging

Fylkesrådmannen trekker innsigelsen mot det nye boligfeltet på Lauvsneshaugen. Dermed kan ungdommene få bygge, og ordfører Olav Jørgen Bjørkås er svært fornøyd.

– Et kjemperesultat. Dette ble et så bra utfall som det gikk an å få til, sier Bjørkås, som allerede har informert boligbyggerne om fylkeskommunens helomvending.

– Vi leier i dag, og er nok av dem som er mest ivrige på å komme i gang med husbygging, sier Lill Terese Løfsnæs Nonbo.

Lill Terese Løfsnæs Nonbo er en av dem som ønsker å bygge på Lauvsneshaugen nord. I dag leier familien hus, og de er derfor ivrige på å komme i gang med bygging.

Glade husbyggere

– Vi er veldig glad det nå går i orden, og at vi kommer videre, sier hun.

For det har tatt lang tid fra de første møtene med kommunen om å etablere et boligfelt på nordsida av Lauvsneshaugen, og til det nå ser ut til å gå i orden. Arealplanen ble vedtatt i desember i 2016, og da reguleringa startet, satte fylkeskommunen foten ned.

– Hadde dere trua, eller mistet dere motet på veien?
– Nei, vi mistet ikke motet. Vi håpet det skulle ordne seg. Vi valgte å stå i det, og det har lønt seg. Jeg tror det blir veldig fint der. Når huset står ferdig, vil vi nok si at det var verdt det, sier Lill Terese Løfsnæs Nonbo.

Befaring mandag

Mandag var en stor delegasjon fra Trøndelag fylkeskommune i Flatanger på befaring, og etter møtet ble det klart at fylkesrådmannen ville trekke sin innstilling til fylkesutvalget.

Fylkesrådmannen foreslo tidligere å fremme innsigelse mot planene, fordi de ville bli skjemmende for gravminnene i området.

Trukket i fylkesutvalget

Fylkesrådmannen orienterte fylkesutvalget i møtet som startet klokka 12 tirsdag, om at saken om innsigelse blir trukket. Fylkesdirektør for plan og næring, Trude Nøst, beskrev møtet med Flatanger kommune som godt.

– Der orienterte vi kommunen om at vi ikke kommer til å gå til innsigelse. Vi vil gi kulturfaglig og planfaglige råd. Det står dem fritt å velge om de vil følge rådene, men vi opplevde en god dialog og forståelse, sa Trude Nøst til fylkesutvalget.

Hun opplyste at det i forkant hadde vært en faglig diskusjon om kunnskapsverdien og opplevelsesverdien.

– Kunnskapsverdien blir godt ivaretatt, men opplevelsesverdien blir noe forringet. Men vi har funnet at den faglig sett er forsvarlig, sa Nøst.

– Hensikten med å utsette er innfridd, sa Aps Terje Sørvik, og hele fylkesutvalget sluttet seg til at dette ble en god løsning.

– Vi er glad dette blir resultatet. Dette er en veldig god løsning for Flatanger. Gjennom dialog er kulturminnene godt ivaretatt, sa Høyres Pål Sæter Eiden.

Sikrer kulturminnene

Olav Jørgen Bjørkås sier at det var stor forståelse for å sikre kulturminnene under møtet og befaringa mandag. Gjennom hensynssoner vil kunnskapen om historien fra bronse- og jernalder, bli godt ivaretatt. Det sikres også at folk kan få oppleve kulturminnene.

– Hensynet til å utvikle et flott og framtidsrettet boligfelt med gode oppvekstforhold, var også viktig å ivareta, sier han.

Fra befaringen, bildet er tatt ved et av kulturminnene på Lauvsneshaugen. Fra venstre: Rådmann Rune Strøm, fylkesdirektør for plan og næring Trude Nøst, teknisk sjef Hans Petter Haukø, rådgiver plan Gunhild Kvistad, rådgiver landbruk og næring Øivind Strøm, seksjonsleder for plan Vigdis Landheim. seksjonsleder for kulturminner Silje Holiløkk, seniorrådgiver kulturminner Knut Harald Stomsvik, planlegger Carl Danielsen i HD plan og arkitektur, konservator Eirik Solheim. (Foto; ordfører Olav J Bjørkås)

Resultatet av møtet ble altså at Trøndelag fylkeskommune  slutter seg til Flatanger kommune sitt vedtak fra andre gangs behandling i hovedutvalget for næring, miljø og teknisk.

– Sikringssonene og hensynssonene som er lagt til grunn i reguleringsplanen, ivaretar kulturminnene på en tilfredsstillende måte, selv om hensynet til framtidig opplevelse av kulturminnene vil bli noe forringet i et framtidig boligfelt, sier ordføreren.

Han takker fylkeskommunen for et meget godt møte og en god løsning for alle parter. – Dette lover også godt for det videre samarbeid mellom Flatanger kommune og nye Trøndelag fylkeskommune, sier Bjørkås.

Tatt inn i arealplanen

Boligfeltet på Lauvsneshaugen nord inngikk i kommunens arealplan. Etter at den var vedtatt, kjøpte kommunen et område rundt Langtjønna inntil dagens bebyggelse på Lauvsneshaugen. En lokal utbygger ønsket å bygge 10 mindre eneboliger der.

I tillegg fikk tre private opsjon på området nord for Langtjønna, og henvendte seg til kommunen om regulering. De var først tre barnefamilier, men er nå fem som står klare til å bygge.

– Formannskapet sa at vi skule hjelpe dem, og vedtok å ta hele området opp til regulering, sa Bjørkås da Flatangernytt omtalte saken 15. februar.

Totalt er det nå snakk om 31 boligtomter i det nye feltet.

– Dette arealet er egnet til boliger. Det er sentrumsnært, nært skolen og nært boligfelt med andre unge par. Vi snakker her om fortetting av et ønsket område på Lauvsneshaugen, sa ordføreren.

Når fylkeskommunen nå trekker sin varslede innsigelse, kan planarbeidet fortsette. Reguleringsplanen må endelig godkjennes av hovedutvalget og  kommunestyret før spaden kan settes i jorda.

– Vi har gjort vedtak i investeringsbudsjettet for 2018 om å ta ansvar for infrastrukturen i hele boligfeltet. Det er planlagt med veg, strøm og kloakk. I tillegg må vassverket føre fram vatn, sier Olav Jørgen Bjørkås.

Flyfoto over Lauvsneset og Lauvsneshaugen. Det blåe feltet er det foreslåtte, nye boligfeltet. Sikringssonene for gravrøyser er inntegnet.

Slik er boligfeltet i den opprinnelige reguleringsplanen, og dette blir nå vedtatt uten innsigelse fra fylkeskommunen. (Lysark fra Flatanger kommune)

Kommunens kraftfulle klage på den varslede innsigelsen fra fylkeskommunen, gjorde at saken ble utsatt i fylkesutvalget i det forrige møtet. Fylkesrådmannen fikk i oppdrag å gå i dialog med kommunen.

Det resulterte altså i at fylkesrådmannen trekker hele saken. Fylkeskommunen vil komme med noen anbefalinger, blant annet et byggeforbud på fire meter fra hensynssonene rundt gravminnene.

– Det vil ikke ha noen betydning for planene, sier Olav Jørgen Bjørkås, som er svært tilfreds med utfallet av saken.

Les mer: Knallhard kritikk mot fylkeskommunen