Styret foreslår å legge ned Montessoriskolen

Etter 14 år kan det være slutt for Flatanger montessoriskole på Vik. Styret vedtok tirsdag kveld å anbefale for generalforsamlinga at skolen – med 26 elever og 10 ansatte – legges ned.

– Det er svært stor usikkerhet om antall elever neste år. Økonomien er presset fra før, og vi kan ikke vente lenger før vi bestemmer oss, både av hensyn til elevene og de ansatte. De må få tid til å omstille seg, sier styreleder Lisbeth Hustad.

Et enstemmig styre gikk tirsdag inn for å innstille drifta etter dette skoleåret. Styremedlemmene ringte etterpå rundt til foreldre og ansatte, slik at de og elevene skulle være orienterte om vedtaket.

Det er også innkalt til foreldremøte torsdag, og ekstraordinær generalforsamling 22. mars, der det vil bli fattet endelig vedtak om skoledrifta. Men styret ser ingen annen utvei enn å anbefale å legge ned drifta 1. august.

For små barnekull

Neste år vil det – i beste fall – bli 21 elever ved montessoriskolen. I dag er det 26 elever, i fjor var det 32 og året før 37 elever i 1. til 10.klasse.

– Det har vært små barnekull de siste årene, og det rammer oss. Babyboomen kommer for seint, sier Lisbeth Hustad.

Rektor Janne Damm Pettersen og styreleder Lisbeth Hustad ser ingen annen utvei enn å anbefale at skolen legges ned.

Med færre elever, blir det også mindre tilskudd fra staten til å drive skolen. Og for å opprettholde alle trinnene, trengs et minimum av antall lærere og andre ansatte.

– Vi vil ha en god skole, og med knappe ressurser vil det bli vanskelig å opprettholde den kvaliteten og det innholdet vi ønsker skolen skal ha, sier Johnny Dahle i styret.

Han har vært med siden starten for 14 år siden, og sier det har vært en fantastisk reise.

– Det som er bygd opp gjennom dugnad, har styrket grenda og vært en kjempeopptur. Dette er en trist dag, spesielt for Vik-grenda, sier Dahle.

10 ansatte

Flatanger montessoriskole har i dag 10 ansatte, fordelt på 6-7 årsverk. Det er fire lærere i helstillinger, rektor, to fagarbeidere, en kontormedarbeider og to lærere i mindre stillinger.

– Vi har hatt en vanvittig solid stab, og rektor, lærere og andre ansatte gjør en kjempejobb, sier styremedlem Hilde Tyldum Stordahl.

Rektor Janne Damm Pettersen overtok som rektor i fjor høst, og hun er imponert over elever og ansatte.

– Skolen er fådelt, og veldig inkluderende. Vi ser at 1.klassinger leker med 10.klassinger. Det er også et innmari godt samhold mellom de ansatte, sier hun.

– Ubegripelig

De ansatte har vært innforstått med at lavt elevtall og trang økonomi har gjort framtida usikker.

– Sjøl om vi har visst at dette har en ende, er det like ubegripelig. Det har ikke gått opp for meg ennå. Dette er en trist dag, sier tillitsvalgt Anja Vedvik, som har vært lærer ved skolen i 11 år.

FAU-leder Jan Mikal Røsten og tillitsvalgt Anja Vedvik sier dette er en trist dag.

Jan Mikal Røsten er leder i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), og sier at det er vemodig at skolen må legges ned, og han skulle ha ønsket at det hadde vært nok elever til å fortsette i mange år ennå.

– Vi får se tilbake på det fine som har vært, sier han.

Skolestyret vil nå ta kontakt med Flatanger kommune for å undersøke muligheten for at ansatte kan få ny jobb, og for å gjøre overgangen for elevene så bra som mulig.

Styret vil nå tilskrive alle andelseierne i Flatanger montessoriskole SA. Den ekstraordinære generalforsamlinga vil ha det siste ordet, men styrets innstilling er altså at skolen innstiller drifta etter dette skoleåret.