Nytt spir på Løvøy-kirka

Skifte av kirkespir er ingen dagligdags hendelse. Men onsdag fikk Løvøy kirke nytt spir – heist på plass av ei diger Bolkan-kran.

«Tro kan flytte fjell» står det på mobilkrana.
Men om det var tro eller presisjon som gjorde at flyttinga av spiret gikk bra, skal vi la stå usagt…

– Dette er første gang jeg er med på å sette opp et kirkespir, sier Geir Nysæter i GN Byggtjenester.

Også for Børstad Blikk er kobbertekking av kirkespir en sjeldenhet. – Det er ikke så ofte vi jobber med kobber og kirke, nei, sier daglig leder Kjell Robert Børstad.

Selv for kirkeverge Helge Lauvsnes i Midtre Namdal kirkelige fellesråd er dette en sjelden begivenhet.

– Jeg har aldri vært borti dette tidligere, og det er heldigvis ikke noe vi holder på med hver dag, sier Lauvsnes.

Tatt av vinden

Spiret på Løvøy kirke ble ødelagt i stormen ved nyttår for et drøyt år siden. Kobberplatene ble flerret av, og det viste seg at det var råteskader i treverket og behov for å skifte ut hele spiret.

– Det har egentlig tatt for lang tid før vi fikk utbedret skadene. Vi var usikre på hvordan vi skulle gjøre det, forteller Helge Lauvsnes.

Kirka er fra 1873, mens kobbertekkinga på spiret ble gjort siste gang på 70-tallet. Da ble det brukt stifter, og det viser seg at vann hadde kommet inn rundt stiftene og det ble påvist råte. Dermed ble det behov for å skifte ut treverket.

Bygd på bakken

Først ble det vurdert å gjøre arbeidet oppe i høyden. Men det var vanskelig å komme til på alle sidene, og derfor ble det besluttet å bygge det nye spiret på bakken og så heise det på plass.

Geir Nysæter fikk jobben med å snekre nytt spir. Det ble plassert på en bilhenger og kjørt til Børstad Blikk for kobbertekking. Deretter ble det kjørt til Løvøy kirke for montering.

Arbeidslaget som sørget for å gi Løvøy kirke nytt spir, fra venstre: Kåre Hårstadstrand, Geir Duklet, Aleksander Seierstad, Geir Nysæter, Peder Olav Landstad og Geir Morsund.

Men først måtte det gamle fjernes. Det ble løsnet og heist av midt på dagen onsdag ved hjelp av en stor mobilkran fra Bolkan. Stålvimpelen i toppen hadde blåst ned, og ble sveist på plass av Folla Maritime, før det ble montert i det nye spiret.

Ingen problemer

Selve operasjonen med å fjerne det gamle og heise det nye tårnet på plass, gikk uten problemer. Selve spiret veide rundt ett tonn, og var 3,6 meter høyt. Det ble plassert på tårnet 16 meter over bakken. Etterpå ble to menn heist opp i ei kurv for å montere beslag i overgangen mellom spiret og tårnet.

Etter at det nye spiret var på plass, ble to blikkenslagere heist opp for å feste beslaget i overgangen mellom taket og tårnet.

I dag brukes en annen metode ved kobbertekking enn før, uten gjennomgående spiker eller stifter.

– Nå vil spiret stå i mange tiår, sier Helge Lauvsnes.

Hele prosjektet med bytte av spir kommer på knappe 300.000 kroner, men er finansiert via naturskadeforsikringen, ettersom skaden skyldtes stormen.

Kirka oppusset

Foruten nytt spir, er Løvøy kirke pusset opp med ny bordkledning på deler av kirka og ny vassnese rundt hele bygningen. Om lag halvparten av kirka er malt.

– Det gjenstår en del maling og reparasjon av vinduer som skal tas til sommeren. Flatanger kommune har bevilget cirka 900.000 kroner til oppussinga, og Løvøy kirke begynner nå å framstå som svært bra, sier Helge Lauvsnes.

Kirkespiret er om lag 20 meter høyt, men Bolkan-krana rekker 60 meter opp i været.