Folla Maritime bygger nytt i Storlavika

Folla Maritime Service AS flytter til Storlavika, og har nå bestemt seg for å bygge et anlegg til 30 millioner kroner.

– Vi opplever økende etterspørsel, og skal vi kunne yte den servicen og kapasiteten som kundene etterspør, er vi nødt til å fornye våre fasiliteter, sier daglig leder Runar Brennvolleng på selskapets egen hjemmeside.

Byggestart blir til sommeren, og nybygget skal stå ferdig i starten av 2019.

Folla Maritime har inngått avtale med Flatanger kommune om å kjøpe ei tomt på åtte mål for å føre opp en produksjonshall, lager, verksted og kontorfløy på til sammen om lag 2.100 kvadratmeter.

Over to mål

Selve produksjonshallen blir på 1.300 kvadratmeter, og vil gi rikelig plass til produksjon av aluminiumbåter til oppdrettsnæringa, som er selskapets hovedbeskjeftigelse.

Runar Brennvolleng og Camilla Kvaløsæter i Folla Maritime Service AS gleder seg til å ta i bruk nye lokaler. (Arkivfoto)

Brennvolleng sier at det også er viktig å tilby ansatte en effektiv arbeidsplass hvor både arbeidsmiljø og HMS er ivaretatt på en god måte.

– Tiden er nå inne for at vi tar dette betydelig løftet, og hele organisasjonen ser veldig frem til å flytte til Storlavika, sier han.

Storlavika Eiendom AS vil stå for utbygginga. Selskapet eies i hovedsak av Folla Maritime Holdning AS og aksjonærene i selskapet.

Innovasjon Norge har bidratt med finansiering, og HD Plan & Arkitektur er prosjektleder for den tekniske delen.

Trange lokaler

Folla Maritime har i  mange år slitt med for trange og uhensiktsmessige lokaler på Øra på Lauvsnes. Logistikken har vært vanskelig ved produksjon av flere båter samtidig, og slippen er etter hvert blitt for dårlig til å ta opp større båter for vedlikehold og service.

– For å kunne holde tritt med utviklinga i havbruksnæringa, har vi vært nødt til å utrede mulighetene for nye fasiliteter, sier Brennvolleng.

– Det er moro å se at godt arbeid fra hele organisasjonen har ført oss dit at vi endelig kan realisere dette prosjektet som har vært i støpeskjeen over noen år. Vi har en motivert arbeidsstokk som fortjener morgendagens løsninger og fasiliteter. I tillegg har vi som ambisjon å ta større markedsandeler både når det gjelder nybygg og service. For å klare dette er vi nødt til å foreta denne investeringen slik at kundene føler at vi kan levere det som forventes av oss, sier styreleder Thomas Brobakken Geving.

Siden 1994 har Folla Maritime Service og dets forgjengere levert fartøy og utført serviceoppdrag til havbruksnæringa, og i disse dager starter bygging av fartøy nummer 72. Selskapet har 20 ansatte og hadde i fjor en omsetning på 42 millioner kroner, og et positivt driftsresultat.