Mistanke om rømming i Flatanger

Marine Harvest har mistanke om at oppdrettslaks kan ha rømt fra anlegget Austvika i Jøssundfjorden i Flatanger.

– Det ble oppdaget en flenge i nota på 4,2 meter lengde på cirka seks meters dybde, sier seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Årsaken til skaden er ikke avdekket, sier seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet region Midt. (Foto: Fiskeridirektoratet)

Direktoratet fikk melding om den mulige rømminga onsdag ettermiddag.

Det er snakk om laks med en snittvekt på 1,1 kg, og antallet fisk i nota er oppgitt til 138 000.

– Fiskeridirektoratet vil foreta inspeksjon på lokaliteten så snart værforholdene tilsier det, sier Kjæmpenes.

Mistenker større rømming

Hun opplyser at årsaken til skaden på nota ikke er funnet. Oppdretter har opplyst at skaden ble raskt sikret og garn for gjenfangst er satt ut.

– Det er til nå ikke meldt om fangst av eventuell rømt fisk, men skaden er så stor at vi ikke kan utelukke at det er snakk om en større rømming, sier Kjæmpenes.

Krever opptelling

Fiskeridirektoratet vil kreve opptelling av fisken som står i nota så snart det er tilrådelig, og er i dialog med selskapet om gjennomføringen av dette.

– Vi er derfor også i tett dialog med Mattilsynet for vurdering av fiskevelferd opp mot håndtering av fisk ved kald sjøtemperatur, sier Kjæmpenes.

Dette er den andre rømmingshendelsen fra samme selskap på kort tid.