Bjørøya kåret til årets lærebedrift

Bjørøya AS er kåret til årets lærebedrift i Nord-Trøndelag, og prisen ble overrakt under utdelingen av fag-, kompetanse- og svennebrev i Steinkjer rådhus torsdag kveld.

Solveig Løfsnæs og Maren Nordhus var til stede for å ta i mot hedersbevisningen, foran en fullsatt rådhussal.

I begrunnelsen heter det at Bjørøya skiller seg ut for sin allsidighet og innsats for å rekruttere ungdom, og for den tilrettelegging som gjøres for ungdommene.

Gode resultater

– Lærlingene har prestert svært godt når de har tatt fagprøve, heter det i en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune.

Bjørøya ble foreslått av Opplæringskontoret for fiskerifag i Nord-Trøndelag. Oppdrettsselskapet har siden 2013 hatt 13 lærlinger. De siste fem årene har omtrent halvparten av lærlingene gått ut med resultatet «Bestått meget godt». Ingen har strøket til fagprøven.

Bjørøya har fem faglige ledere som har gjennomført fylkeskommunens kurs, og dette har sikret at lærlingene har fått god oppfølging og veiledning under veis, heter det i begrunnelsen.

Det påpekes at Bjørøya også samarbeider med andre bedrifter om opplæring, blant andre AQS og Nils Williksen AS.

Allsidig praksis

Lærlingene får praksis i fôringssentralen i tillegg til på lokalitet og båt,  og bedriften samarbeider med Hepsø Notservice om opplæring i stell og vedlikehold av oppdrettsnøter.

Det er også et arbeid i gang med å utvikle et fag som er bedre tilpasset det å jobbe på servicebåt, kalt havbrukstekniker. Bjørøya bidrar til å prøve ut en kombinasjon av båt og lokalitetsarbeid for lærlinger.

Bidrar til ungdomsmiljø

– Bedriften har vært bevisste på at de ønsker å rekruttere ungdom til bedriften, og tilbyr derfor 15 ungdommer i året sommerjobb. De har visningsanlegg som har fokus på skoleklassebesøk, og har et bra pedagogisk opplegg rundt dette. Bjørøya AS legger til rette for hybelboing for lærlingene ved å ha rimelig utleiebolig til de tilflyttende, heter det videre i begrunnelsen for prisen.

Der påpekes det også at Bjørøya ved å tilby ungdom lærlingeplass, har bidratt sterkt til å gjenopprette et ungdomsmiljø i Flatanger. Flatanger kommune er en utkantkommune som har vært preget av utflytting av ungdom for utdanning og arbeid, og aldersgruppen 16-25 har vært lite representert i bygda. De siste årene har dette snudd, og det har også blitt mer attraktivt å være lærling i andre fag i Flatanger, uttaler juryen.

I løpet av 2017 ble 930 fag-, kompetanse- og svenneprøver bestått i Nord-Trøndelag. Det er en økning fra året før. Torsdag kveld fikk mange av dem overrakt fagbrevet under den høytidelige tilstelningen i Steinkjer rådhus.