Lover vekst for havbruksnæringa

Havbruksnæringa vil få oppleve vekst i denne fireårsperioden. Det lovet stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) da han gjestet Flatanger mandag.

– Jeg lover – nei, jeg kan garantere – at havbruksnæringa vil vokse i denne fireårsperioden, sa Morten Ørsal Johansen, som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Uttalelsen falt under et åpent møte mandag kveld, etter at han hadde besøkt og snakket med en rekke havbruksaktører i Flatanger i løpet av dagen.

Tilbakemeldinga fra næringa var at den ønsker  å produsere mer laks framover. Ønsket om vekst var en grei beskjed å få, mente Ørsal Johansen. For dette er tatt inn i den nye regjeringserklæringa.

Morten Ørsal Johansen fikk omvisning på Namdal Rensefisk av Geir-Tore Olsen og Ole Martin Løfsnæs.

– Sjømatnæringa har aldri tjent så mye som nå, uten at det er blitt produsert mer. Men næringa og landet trenger vekst. Havbruksnæringa er den nye oljen. Potensialet er stort, sa Ørsal Johansen.

Ikke uhemmet vekst

Samtidig understreket han at det må tas en del hensyn, og at næringa ikke kan vokse uhemmet.

– Vi må ha en vekst som er bærekraftig, der vi tar vare på naturen og havet, samtidig som vi lar næringa tjene penger og ha folk i arbeid, sa stortingsrepresentanten.

Omfattende program

Flatanger Frp hadde som vertskap lagt opp til et omfattende program med bedriftsbesøk og orienteringer fra Namdal Rensefisk, Flatanger Settefisk, Aqua Kompetanse, Bjørøya, AQS, Flatanger næringsforum og Flatanger kommune. På kvelden var det et åpent møte på Zanzibar der 15-16 personer deltok.

– Jeg er imponert over pågangsmotet og entusiasmen i Flatanger. Her er den litt over gjennomsnittet, sier Morten Ørsal Johansen til Flatangernytt, og lar oss skjønne at det var et forsøk på trøndersk understatement.

Stortingsrepresentanten Morten Ørsal Johansen møtte flere av havbruksaktørene i Flatanger, som her: Per Anton Løfsnæs i Bjørøya og Ove Løfsnæs i AQS. Videre rundt bordet: Geir-Tore Olsen, Lars Haagensen, Morten Ørsal Johansen og Odd Høstland.

Han sier at kommunen har noe særegne naturgitte fortrinn som andre ikke har, og at det gjelder å utnytte dem. Da trenges det gode veier, næringsutvikling og tomter til de som vil bygge.

– Lobbyvirksomhet virker

– Å si at jeg ble imponert over vegstandarden, er å ta hardt i. Det er viktig at kommunen er aktiv og kommer med innspill. Skal dere få gjennomført noe, må dere møte opp i Stortinget og departementene. Lobbyvirksomhet virker, sa Morten Ørsal Johansen under det åpne kveldsmøtet.

Han takket for en «knallfin» dag, og sa den hadde vært morsom og lærerik.

– Dere har utfordringer, men jaggu har dere potensial og dyktige folk her, sa Morten Ørsal Johansen.