Må vurdere habilitet i tomtesak

Kommunestyret innkalles til ekstraordinært møte 11. januar for å vurdere om Arne Skorstad (H) var inhabil i saken om kjøp av tomt til ny brannstasjon.

Arne Skorstad deltok under behandlinga før jul, og stemte for at tomta ved samfunnshuset skulle velges  – i tråd med innstillinga fra formannskapet.

Et mindretall på tre ønsket å legge brannstasjonen til Kjærlighetsstien.

Sitter i styret

Selger av tomta ved samfunnshuset er Lauvsnes grendelag. Der sitter Arne Skorstad i styret.

– Jeg føler meg ikke inhabil, og kommer ikke til å erklære meg inhabil. Men det er greit at kommunestyret vurderer det, slik at alt blir i orden, sier Arne Skorstad.

Arne Skorstad sier han ikke tenkte på at han kunne være inhabil da saken ble behandlet første gang. (Arkivfoto)

Han sier at han ikke tenkte på at han kunne være inhabil da saken ble behandlet før jul, siden det ikke gis noen økonomisk kompensasjon for å sitte i grendelagsstyret.

– Å bli valgt inn i grendelaget, er jo bare for å jobbe dugnad, sier Skorstad.

Skulle vært vurdert

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås sier at kommunestyret skulle ha vurdert Skorstad habilitet da saken ble behandlet første gang.

– Det er ikke sikkert at kommunestyret erklærer ham inhabil, siden han ikke har noen økonomisk fordel av salget selv. Men det er kommunestyret som skal avgjøre om en representant er inhabil eller ikke, sier Bjørkås.

Tomta til den nye brannstasjonen eies av Lauvsnes grendelag.

Rådmannen skriver i saksframlegget til kommunestyret at det i etterkant av behandlingen av saken ble bragt på det rene at et styremedlem i Lauvsnes grendelag, som selger av tomt til Flatanger kommune, også deltok i kommunestyre-behandlingen vedrørende tomtevalget.

«I henhold til forvaltningslovens §6 og §8 skal kommunestyret forelegges habilitetsspørsmålet i slike tilfeller, og treffe avgjørelse i forhold til dette. Ut fra dette fremmes deler av sak, dvs. tomteplassering av Flatanger brannstasjon, på nytt for kommunestyret.»

Kommunen har rådført seg med Fylkesmannen, og funnet ut at saken må behandles på nytt.

Ingen endring

Rådmannens innstilling til det ekstraordinære møtet, er at kommunestyret stadfester at brannstasjonens plassering blir på opsjonstomt ved Lauvsnes
samfunnshus, i tråd med tidligere vedtak.

Det var en heftig debatt i kommunestyret da valget av tomt for den nye brannstasjonen ble behandlet i julemøtet. Du kan se hele debatten fra møtet 14. desember i vinduet øverst i artikkelen.