Bjørøya inn i Norway Nature

Bjørøya AS går inn som medeier i Ole Martin Dahles selskap Norway Nature. Sammen skal de satse tungt innenfor naturbasert reiseliv i Flatanger og Namdalen.

– Reiseliv kan bli ei stor næring i Flatanger, men da må vi tilby mer enn rorbuer og båt, sier daglig leder Per Anton Løfsnæs i Bjørøya AS i en pressemelding.

Bjørøya har fra før en fot innenfor reiselivsnæringa, gjennom drifta av visningssenteret for havbruk. Siden starten i 2009 har senteret hatt rundt 10.000 besøkende.

Wenche og Ole Martin Dahle har gjennom Norway Nature spesialisert seg på å ta imot naturfotografer fra hele verden. De har opparbeidet seg et meget godt renommé som guider og vertskap, og har satt Flatanger på kartet.

Satser sammen

– Både Norway Nature og visningssentret har vært en suksess. Nå går vi sammen for å løfte satsinga ytterligere, sier Per Anton Løfsnæs.

– Vi ser et stort potensial for å utvikle dette videre, men da kreves det mer folk og kapital. Jeg går inn i dette samarbeidet for å utvikle reiselivssatsinga, sammen med folk jeg kjenner og stoler på, sier Ole Martin Dahle.

Fotografer fra hele verden kommer til Flatanger for å få guidet tur med Ole Martin Dahle. Da kan måkene være like populære som havørna. (Foto: Ole Martin Dahle)

Per Anton Løfsnæs sier at det for Bjørøya handler om å skape mer virksomhet i Flatanger og Namdalen, og å trekke enda mer folk til visningssenteret.

– Skal vi satse på noe annet enn oppdrett i Flatanger, er turisme en god vei å gå. Det er ikke mange steder langs kysten hvor det ligger så godt til rette som her, sier Løfsnæs, og viser til hva de har fått til med nordlysturisme i Tromsø.

Han ser også et stort potensial i å trekke kjøpere av laks i Europa til Flatanger. De vil gjerne se hvor fisken produseres. – Folk kan komme hit, bo godt, spise godt og få opplevelser for livet, sier Løfsnæs.

Eier halvparten hver

Bjørøya AS og Ole Martin Dahle vil eie 50 prosent hver av aksjene i Norway Nature AS. Visningssenteret vil bli drevet av Norway Nature, men som en egen virksomhet. Ole Martin Dahle vil også holde fram som i dag, med guiding og tilrettelegging. Men samarbeidet vil bli tett, og begge parter vil ha flere å spille på.

– Vi skal ikke satse på masseturisme, men på tilrettelagt helårsturisme basert på den naturen som området kan by på, sier Dahle.

For å kunne utvikle tilbudet videre, er det behov for en base – en lodge – med et overnattingstilbud av høy standard. Matservering kan skje i samarbeid med andre. Det er også behov for flere guider og båter, forteller Ole Martin Dahle.

Eierne av Bjørøya, Per Anton og Ove Løfsnæs, er villige til å være med og investere i et nytt overnattingskonsept. Men det er ennå ikke bestemt hvor et slikt nybygg skal ligge eller hvor stort det skal bli, heter det i pressemeldinga.

Ole Martin Dahle, Wenche Dahle, Per Anton Løfsnæs og Ove Løfsnæs starter nå planlegging av et overnattingstilbud av høy standard, som kan bidra til å trekke enda mer folk til Flatanger.

– Vinterturisme er nøkkelen for å holde et slikt tilbud i gang. Kommunikasjonene er gode, med nytt direktefly mellom Namsos og Oslo. Dessuten tror vi at kvalitet ikke kjenner grenser og avstander, sier Ole Martin Dahle.

– Styrker hverandre

Jens Martin Olsen, ansvarlig for visningssenteret, gleder seg til å komme i gang med samarbeidet, som han mener vil styrke Flatanger som reiselivsdestinasjon.

– Ole Martin har lang erfaring innen naturbasert reiseliv, og er helt i verdensklasse i rollen som guide og vert. Vi bringer forskjellige styrker inn i samarbeidet, som jeg tror alle vil dra nytte av. Men som Ole Martin alltid påpeker, vertskapsrollen er viktig, og den skal vi ta på alvor, sier han.

Visningssenteret hadde i fjor 2000 besøkende, og siden starten i 2009 har 10.000 besøkt Bjørøya og fått se hvordan et moderne oppdrettsanlegg drives. (Foto: Stian Holmen Lein)

Kvalitetsleder Stian Holmen Lein i Bjørøya sier at det blir spennende for visningssenteret å satse mer på turisme og bedriftsmarkedet. Til nå har aktiviteten i stor grad vært rettet mot skoler.

– Å kunne tilby en komplett pakke med overnatting og opplevelser, vil åpne for nye muligheter og markeder, sier Lein, som også er kjent som naturfotograf og guide.

– Ingen motsetning

Ole Martin Dahle og Per Anton Løfsnæs ser ingen motsetningsforhold mellom havbruk og naturturisme.

– Bjørøya vil være best på bærekraft og fiskevelferd. Dette er en produksjon som er kommet for å bli, og som vi må forholde oss til, sier Dahle.

– Vi tar miljøet på alvor, og samfunnet forventer at vi er en seriøs aktør, sier Løfsnæs.

Proneo er engasjert for å bidra til å utvikle forretningskonseptet.