Flatanger går så det griner

Med havbruksnæringa som motor, går Flatanger så det griner. Slik går det an å tolke Sparebank 1 SMNs konjunkturbarometer.

I fjor hadde de 85 selskapene i Flatanger en samlet omsetning på 920 millioner kroner, eller 844.000 kroner pr innbygger. Selskapene hadde en vekst på 7,2 prosent, og en vekst i driftsmarginen på 21,8 prosent.

– Det er veldig bra, sa banksjef Kjell Myrvang i Sparebank 1 SMN da han la fram resultatene under en julelunsj for næringslivet i Havbruksparken torsdag.

Banken analyserer regnskap for 40.000 bedrifter i Midt-Norge. Resultatene presenteres i Konjunkturbarometeret.

– Optimismen er tilbake, sa banksjef Kjell Myrvang da han presenterte konjunkturbaromenteret for 2017.

– Hovedfunnet er at optimismen er tilbake, og at oljenedturen er over for denne gang. Vi har en god vekst og lønnsomhet i Trøndelag, sa Myrvang.

Mye av årsaken ligger i en variert næringsstruktur, mente han. Samtidig er det lav rente og lav arbeidsledighet.

Banken har delt inn Trøndelag og Møre i forskjellige regioner, der Namdalen er en egen region. Når tall for de ulike regioner sammenliknes, kommer Namdalen og kysten av Sør-Trøndelag godt ut,  noe som i hovedsak skyldes god lønnsomhet i havbruksnæringa.

Stor vekst i Namdalen

Namdalen hadde en omsetningsvekst på 10,8 prosent, og en økning i driftsmarginene på 10,6 prosent i fjor. Til sammenlikning er tallene 3,9 prosent i omsetningsvekst og 6 prosent i driftsmargin for Trondheim.

– Namdalen i sum scorer bedre enn de fleste, sa Myrvang.

Og blant de ti største bedriftene i Namdalen, finner vi Bjørøya på 10.plass med 386 millioner i omsetning og 154,3 millioner i driftsresultat.

Men samtidig som havbruksnæringa trekker tallene opp for Namdalen og Flatanger, er det andre selskap som ikke går like godt.

11,8 prosent av selskapene i Flatanger hadde negativ egenkapital, og 40 prosent endte med negativt driftsresultat i 2016. Og for flere av de ti største selskapene var driftsmarginen på mellom 2 og 4 prosent.

Nytt liv i næringsforumet

Det var Flatanger næringsforum og Sparebank 1 SMN som inviterte til julelunsjen i Havbruksparken, og et trettitalls næringslivsfolk møtte opp.

Styret i Flatanger næringsforum satser på flere prosjekt framover. Fra venstre: Knut Johnsrud, Sondre Hagerup Johnsrud og Knut Staven. Anastasia Doroshyna er innleid for å bistå administrativt. I tillegg er Per Anton Løfsnæs og Geir-Tore Olsen med i styret.

Anastasia Doroshyna og leder Sondre Hagerup Johnsrud i Flatanger næringsforum orienterte om hva forumet jobber med for tida. Foruten å revitalisere næringsforumet, står et bolystprosjekt og en mulighetsstudie for Storlavika på programmet.

– Vi er i dialog med kommunen om et bolystprosjekt, og det vil bli søkt om finansiering av en forstudie i 2018, sa Anastasia Doroshyna.