Bygger ny brannstasjon

Flatanger kommune skal bygge ny brannstasjon til knapt 10 millioner kroner, og rådmannen foreslår at den bygges ved samfunnshuset på Lauvsnes.

Det er innkalt til et ekstraordinært møte i formannskapet 14. desember, der bygging av ny brannstasjon med feiergarasje er en av sakene.

Rådmannen foreslår at politikerne godkjenner bygging innenfor ei ramme på 9,95 millioner kroner. Tidligere er det innhentet anbud, og BS Entreprenør AS la inn det laveste anbudet på 7 millioner kroner. Det foreslås at dette anbudet antas.

Krav om ny stasjon

Dagens brannstasjon på Øra er ikke lenger egnet. Arbeidstilsynet var på inspeksjon i fjor, og fastslo at stasjonen ikke oppfyller kravene om rene og skitne soner.

Dessuten er det båtbygging og båtslipp foran portene, noe som gjør lokalene uegnet. Derfor startet kommunen allerede i 2013 å planlegge ny brannstasjon.

De første planene gikk ut på å overta Kjeminors lokaler, men disse ble overtatt av AQS. Neste alternativ var nybygg sør for det nye Kjeminor-bygget i Kjærlighetsstien. Der ble det ikke mulig å få direkte adkomst til fylkesvegen, men adkomst måtte skje via boligfeltet og tomta hadde ingen utvidelsesmuligheter.

Ny adkomstvei

Det ble derfor sett på ei alternativ tomt ved Lauvsnes samfunnshus. Kommunen sikret seg opsjonsavtale med Lauvsnes grendelag, og med dette som utgangspunkt ble det innhentet anbud.

Bygget får ei grunnflate på 523 kvadratmeter, og en mesanin på 68 kvadratmeter.

Det må bygges ny adkomstvei slik at den ikke går gjennom et gårdstun som i dag.

Rådmann Rune Strøm skriver i saksframlegget at kommunen har fått meget gunstige priser for brannstasjonen. En kvadratmeterpris på 12.000 kroner er meget tilfredsstillende i dagens marked, mener rådmannen.

Slik blir brannstasjonen innvending, med plass for tre større brannbiler. (Ill: HD plan & arkitektur)

– Etter en samlet vurdering vil tomtealternativet ved Lauvsnes Samfunnshus være den beste løsningen. Omleggingen av vegen for å unngå å kjøre gjennom gårdstun, er også nødvendig selv om en velger alternativ plassering av brannstasjonen, skriver rådmannen, som anbefaler at prosjektet godkjennes.