Inviterer alle til temakveld om demens

Med stadig flere eldre over 80 år, vil det også bli flere med demens. Torsdag inviteres alle til temakveld om demens på Nordgaardstua på Lauvsnes.

– Også  Flatanger vil det bli en økning i antall eldre over 80 år. Vi ønsker å være forberedt, og har i flere år hatt fokus på demensomsorg, sier geriatrisk sykepleier Nina Strømsnes.

I høst skal 27 ansatte delta i studiering om demenssykdom og psykisk sykdom i eldre år. Tidligere har 25 ansatte skolert seg innen demes. Et eget demensteam, med to sykepleiere og lege, har vært i funksjon siden 2008. Nå endrer teamet navn til «Hukommelselsteam».

Flere blir berørt

Mens demens er ikke noe som berører bare ansatte innen pleie- og omsorgstjenesten. Med stadig flere eldre med demens, vil det bli flere pårørende og mange i serviceyrker og andre som må forholde seg til folk med demenssykdom.

Derfor inviterer pleie- og omsorgstjenesten og Lauvsnes helselag alle til en temakveld om demens på Nordgaardstua torsdag kveld.

Marte Kvello-Alme, lege og doktorgradsstipendiat, vil informere om demenssykdommer og demens hos ynge personer. Det blir kulturelt innslag ved Torbjørn Lindseth og bevertning.

Penger fra tv-aksjonen

– Helselaget har søkt om, og fått tildelt, demensmidler fra tv-aksjonen i 2013. Dette er penger som vi bruker til å arrangere denne kvelden, sier leder Inger Holmen i Lauvsnes helselag.

Hun synes det er flott at penger innsamlet under tv-aksjonen kommer tilbake til helselagene og kan brukes lokalt.

– Vi er opptatt av å få ut informasjon om demens, som er blitt en folkesykdom. Det er ikke bare de som blir syke som blir rammet, men også mange pårørende, sier Inger Holmen.

Eldrebølge

Flatanger vil i likhet med resten av landet oppleve en eldrebølge i åra framover. Nasjonale tall viser at antall eldre over 80 år vil mer enn dobles fram mot 2050.

– Vi er opptatt av at uttrykket «eldrebølge» ikke skal være negativt ladet. I Flatanger har vi mange pensjonister og eldre som er aktive, spreke og engasjert i frivillig arbeid. De er en ressurs i lokalsamfunnet, sier Nina Strømsnes.

Samtidig er det også sånn at 30 prosent av eldre over 85 år har demens. Med en kraftig økning i antall eldre, vil det også bli flere personer som har en demens.

– Vi må være realistiske. Det blir en krafitg økning i antall eldre over 80 år, og det vil bli langt flere med demenssykdommer, sier Nina Strømsnes.

I dag har 80 prosent av sykeheimsbeboere demens, viser tall fra Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse. 60 prosent av folk med demens bor heime, mens 40 prosent bor på institusjon.

Styrker demensomsorgen

– Hvordan er dere rustet til å møte eldrebølgen og økningen i antall eldre med demens?
– Det er dette vi prøver å oppdateres oss på, gjennom studiegrupper og temakvelder, sier Nina Strømsnes.

Hun er sammen med geriatrisk sykepleier Iren Halbostad og lege Lena Canborn med i demensteamet, som har vært i aktivitet siden 2008. Teamet utfører hukommelsestester, har samtaler med pårørende, bistår personer med hukommelsesproblemer og er bindeledd mot pleie- og omsorgstjenesten.

Det planlegges nå utbygging av Flatanger pleie- og omsorgstun. Det er ikke lagt opp til flere plasser enn i dag på skjermet avdeling, men det vil bli større plass og bedre tilrettelagt for folk med demens.

– Lokalene blir bedre tilrettelagt, og vi får blant annet en sansehage. Dette blir et kjempeløft, sier Rita Stamnes.

Arrangørene håper at mange finner veien til Nordgaardstua på Lauvsnes torsdag kveld.

– Dette temaet er aktuelt for mange, ikke bare pårørende, men politikere, taxisjåfører, butikkansatte og andre som vil møte folk med demens, sier Nina Strømsnes.