Stilfull åpning av Havbruksparken

Kronprins Haakon foretok torsdag den offisielle åpningen av Havbruksparken Midt-Norge i Flatanger. En stolt Per Anton Løfsnæs ønsket kronprinsparet velkommen.

Fakta:

Havbruksparken Midt-Norge

 • En satsing for økt kunnskap,
  verdiskaping og vekst i
  havbruksnæringa.
 • Et senter for innovasjon, og
  skal styrke fagmiljø, felles-
  skap, identitet og omdømme.
 • 2000 kvadratmeter med
  kontorer, kantine, laborator-
  ier, lager og møterom
 • 60 ansatte og 14 bedrifter
 • Leietakere er Bjørøya,
  Aqua Kompetanse, Proneo,
  Salmar, Marine Harvest,
  Veiviser’n bedriftshelse-
  tjeneste, Meox, Koment,
  HD Plan & Arkitektur,
  Movèo, AkzoNobel, Marin
  konsulent, FlatLab AS og
  Ellingflesa Holdning.
 • Driftes av Jaras Drift.
 • Prislapp: 25 millioner kr.

– Det er med stolthet og glede jeg står her i dag. Glede over bygget, men også over å få kronprinsparet på besøk akkurat når vi hadde tenkt å åpne, sa Per Anton Løfsnæs, daglig leder i Bjørøya AS og drivkraft bak Havbruksparken.

Han var også takknemlig overfor aktørene som har bidratt til Havbruksparken, og han nevnte kommunen og fylkeskommunen spesielt.

– Det har også gått fort fra ideen ble født til bygget nå står klart for åpning, sa Løfsnæs.

Målestokken på om satsinga har lyktes, var om det gikk an å realisere byggetrinn 2, fortalte gründeren, som allerede har begynt å rydde tomt for neste etappe.

Omvisning

Etter at kronprinsen hadde klippet snora og erklært Havbruksparken for åpnet, fikk kronprinsparet omvisning og orienteringer fra noen av bedriftene som har etablert seg i nybygget.

Odin Dahle svarte på spørsmål fra et interessert kronprinspar under omvisningen i det nye fôrkontrollrommet til Bjørøya.

Kronprinsparet var også innom den nye fôrkontrollsentralen. Derfra styres all fôringa av Bjørøyas oppdrettsanlegg. Kronprinsessen var tydelig imponert.

– Fôrer du alle anleggene samtidig? spurte Mette-Marit, og Odin Dahle kunne fortelle at ja, det gjorde han. Da satte kronprinsessen seg rett ned for å lære mer, og Odin og Marius Olsen forklarte hvordan det hele foregår.

Opptatt av innovasjon

Kronprinsen spurte også om det var rognkjeks i merdene, og fikk bekreftet at det var det. Et interessert kronprinspar fikk vite hvordan moderne et oppdrettsanlegg driftes. Og innovasjon i havbruksnæringa, er noe han er opptatt av – og noe han også berørte i talen han holdt tidligere på dagen.

 

Per Anton Løfsnæs tok hjertelig imot kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

– Et innovativt kyst-Norge krever at tiltak lik Havbruksparken i Storlavika satses på. Slik kan vi sørge for en bærekraftig symbiose mellom menneske og hav – også i framtiden, sa kronprins Haakon i sin tale.

Åpen dag

Mens kronprinsparet var inne i Havbruksparken, fikk de mange frammøte orientering om bygget, hva det inneholder og ikke minst planene framover.

Dette var ikke en dag forbehold innbudt gjester, men også en åpen dag der alle som ønsket det fikk komme og ta en titt. Og rundt 100 personer benyttet anledningen til å se seg rundt i det flotte bygget, og det ble naturlig nok servert sjømat til de besøkende.