Fosenkraft etablerer seg i Flatanger

Fosenkraft Installasjon ser nordover og etablerer seg i Flatanger. Pål Hågensen er ansatt som montør, og han har allerede startet i nyjobben.

– Vi ser på Flatanger som en vekstkommune. Det er lovende utsikter innen oppdrett, boligbygging og positiv folketallsutvikling, sier daglig leder Marlow Aasan i Fosenkraft Installasjon AS.

Selskapet har 50 ansatte, og er et datterselskap av Fosenkraft AS. Hovedkontoret ligger i Botngård i Bjugn, men montørene dekker alle Fosen-kommunene – og nå også Flatanger.

Oppdrettsnæringa viktig

– Hvorfor valgte dere å satse i Flatanger?
– Det er sammensatt. Vi ønsker å tenke nytt og offensivt, og ønsket å se ut over Fosen. Flatanger grenser inntil, og har samme type næringsliv som Fosen, sier Marlow Aasan.

Han forteller at selskapet har montører i Osen og Roan, og ønsket å se østover mot Namdalseid og nordover mot Flatanger.

– Vi så raskt at Flatanger var mest interessant på grunn av oppdrettsnæringa. Vi reiste en tur og kom i kontakt med Per Anton Løfsnæs. Han tok godt imot oss og oppfordret oss til å finne en person, forteller Aasan, som forteller at de også er blitt godt mottatt av andre bedrifter de har besøkt nå i ettertid.

Gleder seg til å starte

Slik ble det, og nå er Pål Hågensen på plass som montør. Han får sin arbeidsplass i Flatanger, og det blir også varemottak i kommunen.

Pål Hågensen har startet i Fosenkraft og har base i Flatanger.

– Jeg ser positivt på å begynne i Fosenkraft, og tror dette blir bra. Jeg er blitt godt mottatt av min nye arbeidsgiver, sier Pål Hågensen, som tidligere jobbet i NTE.

Marlow Aasan sier at hvis det blir mye å gjøre i Flatanger, vil de sende folk fra Osen, Roan eller Bjugn for å bistå. Selskapet er også interessert i å knytte til seg lærlinger.

– Hvis det er noen fra Flatanger som ønsker lærlingeplass, vil jeg gjerne ha en søknad fra dem, ser Aasan.

Satser på solcelleanlegg

Fosenkraft Installasjon utfører det meste av arbeid innen sterkstrøm og svakstrøm, og kontroll av elanlegg i både boliger, næringsbygg og innen landbruk. Selskapet satser også på varmepumper og solcelleanlegg.

– Vi har stor tro på solcellepanel, ikke bare på boliger, men også på næringsbygg som butikker og kontorbygg. Vi satser på å montere to visningsanlegg i Flatanger, sier Marlow Aasan.