Sommerjobb som strandryddere

Nå er ungdommer fra Flatanger i full gang med årets strandrydding i regi av oppdretterne i kommunen. – De gjør en helt enorm innsats, sier Bård Ole Sandnes i MNA.

Forrige uke startet årets aksjon. Oppdrettsselskapene Bjørøya, Salmar og Marine Harvest ansetter ungdommer som sommervikarer, og de får i oppgave å rydde strender for alskens søppel.

– Vi leier inn fem ungdommer i Flatanger og fire i Osen. De får et kart hvor de merker av hvor de skal rydde, og kjører ut med aluminiumsbåt, sier Solveig Løfsnæs Sivertsen, administrativ leder i Bjørøya AS.

Flere av sommervikarene hos Bjørøya har vært med på strandrydding før, og er kjent med både geografi og framgangsmåte.

– Blir mye finere

Astrid Havstein ryddet strender også i fjor, og har vært vikar hos Bjørøya i ett år. Hun syns det er fint å bidra til å rydde i Flatanger skjærgård.

– Vi finner søppel over alt, og vi ser at strendene blir mye finere, sier Astrid Havstein.

Bård Sandnes i MNA viser Lucas Haagensen og Astrid Havstein de spesielle sekken som er laget til bruk under strandrydding.

Lucas Haagensen er med for første gang i år. Han gleder seg til å ta fatt.

– Det blir interessant og spennende, og så blir jeg veldig godt kjent på øyene, sier han.

For oppdretterne er dette også en gyllen mulighet til å bli bedre kjent med ungdommene, og rekruttere dem til næringa.

De tre opprettsselskapene har delt Flatanger mellom seg. Marine Harvest tar norddelen av kommunen, og rydder strender på Utvorda, Sitter, Feøya og Skjingen. Bjørøya tar midtdelen, mens Salmar tar sørdelen.

– Vi vurderer å ta Gladsøyværet i år, sier driftsleder Anders Strøm i Salmar. Der er det svært grunt, og derfor er det aktuelt å fylle notposer og bruke bondepramma for å få fraktet ut avfallet som samles inn.

Salmar organiserer strandryddinga i to puljer, og de setter egne ansatte til å bistå med båtkjøring.

Flatanger først ute

Oppdretterne i Flatanger var først ute med å ta ansvar for å rydde strender.  Allerede i 2011 startet Bjørøya og Salmar rydding i nærmiljøet.

Bakgrunnen var at oppdretterne fikk mye av skylda for forsøplinga av strendene. Noe kom nok fra havbruksnæringa, men mye kom fra andre kilder. Nå har næringa skjerpet seg, og det er mer sjeldent avfallet kan føres tilbake til oppdett.

– Flatanger startet først med strandrydding i Midt-Norge. Uansett hvor jeg er,  skryter de av Flatanger. Nå er 10 selskap fra Sandnessjøen til Molde med på ryddeaksjonen, sier informasjonsansvarlig Bård Ole Sandnes i Midtre Namdal Avfallselskap (MNA).

MNA tar imot alt avfallet som kommer i land. Sandnes opplyser at MNA får penger fra Miljødirektoratet til denne jobben. Abonnentenes penger brukes ikke til dette.

– Vi kan se at aksjonene hjelper. De første åra var det vanvittige mengder i Flatanger. Nå har mengden i Flatanger gått ned, men totalmengden har gått opp siden flere kommuner nå er med på aksjonen, sier Bård Ole Sandnes.

Private kan levere

Han forteller at også private kan levere inntil 20 sekker langs de vanlige rutene til MNA. De kan ta kontakt med MNA og si ifra, så blir sekkene hentet.

– De kan også gå inn på hjemmesida www.holdmidtnorgerent.no og registrere lokale aksjoner, og opplyse hvor sekkene er plassert, sier Sandnes.

Utfordrer flere

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås er imponert over ungdommen og oppdretternes innsats, men han skulle gjerne sett at flere tok tak for å bli kvitt avfall.

– Jeg vil utfordre landbruket og næringslivet for øvrig til å ta seg på tak og rydde. Vi får kronprinsparet på besøk til Flatanger, og da hadde det vært fint om folk ryddet litt, sier Bjørkås.