Satser på å bli fem ansatte

Folla Elektro AS satser friskt i Flatanger. Det nystartede elektrofirmaet har et mål om fem ansatte i løpet av året. Og daglig leder er en heimvendt flatangring, Aleksander Olsen.

– Vi ser at potensialet er stort. Vi satser på å bli flere etter hvert, og tar sikte på å bli fem ansatte innen utgangen av året, sier daglig leder Aleksander Olsen i Folla Elektro AS.

Firmaet satser på både privat- og næringsmarkedet, og Folla Maritime Service vil bli en stor og viktig kunde.

– Vi er en stor kjøper av elektrotjenester, og har over tid sette behovet for å ha god tilgang til elektrotjenester lokalt, sier daglig leder Runar Brennvolleng i Folla Maritime Service AS.

Lokale eiere

Derfor har selskapet bidratt til etableringa av Folla Elektro. Folla Maritime Holdning AS er største eier av det nye selskapet, med 30 prosent av aksjene. Øvrige eiere er Aleksander Olsen,  Geir-Tore Olsen, Oddvar Bjørkmo og eierne bak Elektroservice AS.

I dag har Elektroservice AS mesteparten av elektroarbeidet på nybygg og service hos verftet på Lauvsnes. Men Runar Brennvolleng mener det er behov for begge.

– Til tider har vi ganske mye arbeid, og det er utfordrende å få det gjort. Vi ser behovet for å ha noen lokalt, som er lette å få tak i om noe haster, sier Brennvolleng.

Som eksempel nevner han at to mann fra Elektroservice har jobbet heltid på nybygg ved Folla Maritime siden nyttår. I tillegg kommer servicearbeid.

Satser maritimt

– Hva betyr det å ha Folla Maritime med på eiersida?
– Det gir et grunnlag for arbeid, og vi vet at behovet er der, sier Aleksander Olsen.

Foruten Olsen, er Oddvar Bjørkmo ansatt som ansvarlig installatør. Begge har lang erfaring fra elektrobransjen. De starter nå rekrutteringen av flere elektrikere.

I starten vil selskapet ha hovedkontor sammen med Folla Maritime Service. Ambisjonene er å bygge spesialkompetanse innen marin og maritim sektor. Men samtidig vil selskapet ta alle typer oppdrag, også for private.

Aleksander Olsen har flyttet heim til Flatanger og daglig leder og medeier i nye Folla Elektro.

– Vi ser at næringslivet opplever stor vekst, og det er mye hyttebygging og nå også stor boligbygging. Så behovet for elektrikere i Flatanger er stort, sier Aleksander Olsen.

Flyttet heim

Han har nettopp flyttet heim, sammen med familien, etter å ha bodd i Trondheim og på Innherred i en del år. Både han og samboer Anna Lunde Lauvsnes har fått jobb i Flatanger.

– Hvorfor valgte dere å flytte til Flatanger?
– Jeg har det meste av famlie og venner her. Det skjer mye i næringslivet i Flatannger, og uten det hadde vi ikke flyttet hit. Nå fikk begge jobb. Det er også en del andre ungdommer på min alder som flytter heim, og det gjør det lettere for flere å gjøre det samme, sier Aleksander Olsen.