Konfirmasjon i Vik kirke

Lørdag ble en festdag for de fem konfirmantene i Vik kirke og deres familier.

– Det har vært en fryd å få lov til å være konfirmantpresten deres, sa sokneprest Torgeir Liasjø i sin tale til konfirmantene.

En nesten fullsatt kirke deltok i konfirmasjonsgudstjenesten. Menighetsrådet overrakte en rose til hver av konfirmantene, og leder Aud Høstland leste et dikt som hilsen til konfirmantene.

Menighetsrådsleder Aud Høstland overrakte en rose til hver av konfirmantene.

Menighetsrådsleder Aud Høstland overrakte en rose til hver av konfirmantene.

De som ble konfirmert i Vik kirke lørdag, var Joakim Rasmussen Berg, Thomas Hårstadstrand Førde, Siri Mette Malaca Hårstad, Ingeborg Synnøve Hanssen Waldersløff og Sigurd Mathias Hanssen Waldersløff.

Lørdag 20. mai er det konfirmasjonsgudstjenesten i  Løvøy kirke, og der skal følgende konfirmeres: Brede Andreas Larsen Hunnestad, Ida Høstland Havn, Iselin Sæther Hårstadstrand, Aksel Vedvik og Bjørg Vedvik.

Konfirmasjon Vik kirke from Ove Magne Ribsskog on Vimeo.