PD-grensa ved Buholmråsa må bestå

DEBATT: Marine Harvest mener regelverket for håndtering av PD i Nord-Trøndelag ikke kan mykes opp.

Det har de siste ukene pågått en debatt om hvordan havbruksnæringen og myndighetene skal forholde seg til smitte av sykdommen PD i Nord-Trøndelag. Frem til nå har PD vært en håndterlig utfordring i Nord-Trøndelag og Nord-Norge, mens det lenger sør er påvist langt flere tilfeller av sykdommen. Det gjør at det i dag praktiseres strengere regler nord for Buholmråsa, som utgjør grensen mellom de to trøndelagsfylkene, for å hindre at den etablerer seg også der. Dette regelverket innebærer blant annet at smittet fisk må slaktes eller flyttes.

Etter flere påvisninger nord for fylkesgrensen den siste tiden, ønsker enkelte oppdrettere nå å myke opp regelverket ved å flytte grensen for det man kaller endemisk sone nordover. Selskapene ønsker å unngå å slakte den smittede fisken sin og dermed lide økonomisk tap.

Marine Harvest mener dette er en meget farlig strategi, som vil føre til større smittepress og flere påvisninger av PD i Trøndelag og Nord-Norge. Dette vil igjen føre til høyere biologiske kostnader for selskapene og ikke minst dårligere helse og velferd for fisken. Marine Harvest har produksjon både sør og nord for Buholmråsa, og ser at fisken som ikke er i den endemiske PD-sonen presterer betydelig bedre enn den lenger sør. Vi mener Buholmråsa må beholdes som grense for den endemiske sonen og at det må iverksettes flere tiltak for å hindre spredning av sykdommen nordover.

For å sikre en forbedret sykdomssituasjon i havbruksnæringen, bedret dyrevelferd og øke overlevelse fra smolt til slakt, er næringen avhengig av smarte og gode reguleringer. Nye smittestoffer er kommet til de siste år og vi vil i framtiden se enda flere av disse. Målet må være å forbedre sykdomssituasjonen i næringen og ikke akseptere fri flyt av nye kostnadsdrivende og dyrevelferdsmessige utfordrende sykdommer.

Vi har nå en mulighet til å redusere videre spredning av PD, og bekjempe spredningen i områder hvor sykdommen eksisterer. Da er det uansvarlig å slippe sykdommen inn i et nytt område med viten og vilje.

Per-Roar Gjerde, konserndirektør oppdrett Marine Harvest Group
Turid Lande Solheim, regionsdirektør Marine Harvest Region Nord
Ørjan Tveiten, regionsdirektør Marine Harvest Region Midt