Bevar tilbringertjenesten

DEBATT: – For oss i Flatanger, som for andre små distriktskommuner, er det av stor betydning at dette tilbudet opprettholdes, skriver Flatanger SV i dette debattinnlegget.

De siste dagene har vi lest i lokalavisene at tilbringertjenesten i Nord-Trøndelag står i fare. Dette skyldes at det særskilte tilskuddet fra Staten i form av KID-midler(Kollektivtransport i distriktene) er fjernet fra 2017 og at det dermed er reist tvil om tilbudet kan opprettholdes uten denne støtten.

For oss i Flatanger, som for andre små distriktskommuner, er det av stor betydning at dette tilbudet opprettholdes. Uten tilbringer står vi kun igjen med skolebuss fra Namsos fredag ettermiddag og tilbake søndag kveld som eneste kollektivtilbud…

Turid Kjendlie.

Turid Kjendlie.

Tilbringer er et virkelig bra tilbud! Det er et vesentlig bidrag til bolyst ute i distriktene og en forutsetning for å kunne ha et levedyktig grendesamfunn. Tilbudet gjør at det er mulig å pendle til og fra jobb og skole i Namsos og Steinkjer uten tilgang til egen bil. Tjenestetilbudet brukes av fastboende og besøkende i alle aldre, målgruppene er mange og bruken er allsidig. For noen er tilbringertilbudet et nyttig supplement, for andre en nødvendighet for å kunne reise uten å være avhengig av familie og kjente. For eldre og andre uten egen bil, er nedleggelsen derfor spesielt alvorlig. I 2016 burde det å ha et velfungerende kollektivtilbud være en selvfølge.

Vi vil i løpet av årets siste måneder også få flyktninger som skal bosette seg og starte et nytt liv i Flatanger. Disse vil utgjøre en ny målgruppe for tilbudet all den tid det ikke er noen selvfølge at de har sertifikat eller bil.

I tillegg til publikums nytte av tilbringertilbudet, vil en nedlegging føre til mindre kjøring for drosjenæringen, noe som igjen kan gjøre at vi mister arbeidsplasser. I Flatangernytt 26.10.16 anslår taxieierne Roger Fløan og Anne Berg at tilbringertjenesten står for om lag 80 % av inntektsgrunnlaget deres.

Sist, men ikke minst, et kollektivtilbud er et must om en skal klare å nå målene om et grønt skifte. Bilen er et nødvendig transportmiddel i grisgrendte strøk, men i et miljøperspektiv bør det være et minimum av kollektivtilbud i alle norske kommuner.

Ifølge NA 27.10.16 bruker Nord-Trøndelag fylkeskommune 18 millioner kroner på ordningen årlig per i dag. Uten denne støtten vil det kreve nye, økte utbetalinger regionalt. Visst er dette store summer, men saken er av så stor betydning at en må finne midler!

Vi appellerer derfor til regionale og sentrale myndigheter: Bevar tilbringertjenesten!

Flatanger SV
v/ Turid Kjendlie