Flatanger kan miste tilbringeren

Den populære tilbringerordninga er i fare. Dermed kan det bli slutt på å ta taxi til og fra bussen på Sjøåsen.

For både drosjeeierne og innbyggerne vil det få dramatiske konsekvenser om ordninga kuttes.

– Tilbringeren utgjør om lag 80 prosent av inntekta, sier Anne Berg i Flatanger Taxi på Vik og Roger Fløan i Lauvsnes Taxi.

I tillegg er det drosjer på Hasvåg, Utvorda og Statland, som alle vil bli berørt om tilbringeren kuttes.

For øyeblikket er også helsekjøringa i spill. Anbudsrunden er ikke avsluttet, og det er usikkert om drosjene får kjøringa.

Staten kuttet tilskudd

Trønder-Avisa meldte onsdag at fylkesråd for samferdsel, Tomas Iver Hallem, ikke kan si noe sikkert om framtida for ordninga.

Årsaken er at regjeringen har kuttet hele tilskuddet til kollektivtrafikk i distriktene, som var på 4,5 millioner kroner i 2012.

Tilbringertjenesten er ett av tilbudene i bestillingstransporten som årlig benyttes av 70.000 reisende i Nord-Trøndelag og koster fylkeskommunen vel 18 millioner kroner, når billettinntektene på 1,8 millioner er trukket fra.

Fylkesråden kan ikke gi noen garantier for 2017.

– Vi arbeider med budsjettet for neste år, og legger det fram i midten av november. Så jeg kan ikke kommentere det før det. For meg er det naturlig å utfordre staten på dette, for uten hjelp blir det tøffere å videreføre tilbudet, sier Hallem til Trønder-Avisa.

Populært for mange grupper

Tilbringertjenesten er blitt et svært populært tilbud for folk som vil reise kollektivt til og fra Flatanger. Folk må bestille seks timer før de ønsker å reise, og blir da hentet heime og kjørt til Sjøåsen, eller motsatt vei.

Tilbringeren kan bestilles til åtte forskjellige bussavganger fra klokka sju om  morgenen til kl. 20 om kvelden.

– Folk bruker tilbudet til og fra jobb og skole, og når de skal til tannlegen. De får skyss fra dør til buss, og fra buss og helt heim. Det betyr at de også kan handle mens de er i byen. De behøver ikke å tenke på om de klarer å bære det med heim fra bussen, sier Anne Berg.

– Mange skryter av tilbudet, sier Roger Fløan.

Tilbringertjenesten ble etablert rundt 2010, først som en prøveordning, da den faste bussruta mellom Flatanger og Sjøsåsen ble nedlagt. I dag kjører det buss bare fredag kveld og søndag kveld for å ta med elever som går på videregående skoler.

Anne Berg forteller at en del skoleelever og folk som jobber i Namsos og Steinkjer, benytter tilbringer slik at de kan pendle til og fra skole og jobb.

Nå har også hyttefolket oppdaget det gode tilbudet. Da kan for eksempel den ene dra på hytta tidlig på fredag, mens den andre kommer etter med bil senere.

- Et populært tilbud, sier Roger Fløan og Anne Berg om tilbringeren.

– Et populært tilbud, sier Roger Fløan og Anne Berg om tilbringeren.

Anne Berg og Roger Fløan forteller at det også er mange som ikke har bil selv, som benytter tilbudet. Barn og unge bruker det også for å dra på kino eller trening i Namsos eller Steinkjer.

– Hvis det skal bo folk i utkanten, må vi beholde tilbringeren, sier Anne Berg.

Flere bør bruke tilbudet

Drosjeeierne skulle gjerne sett at enda flere benyttet seg av dette tilbudet, når det først finnes. De liker dårlig Facebook-grupper der folk spør om skyss og tilbyr skyss.

– Mellom Vik og Lauvsnes er det helt ok, men gjelder det skyss til Sjøåsen og Namsos, bør folk tenke seg om, hvis de ønsker å ha et drosjetilbud i bygda, sier Anne Berg.

For de mener det i alle fall ikke er prisen folk kan klage på. Den dyreste billetten koster 116 kroner, fra Hasvåg og Sætervika til Sjøåsen. Fra Lauvsnes er det 38 kroner for barn og pensjonister, det dobbelte for voksne.

– Pensjonister sier at det er tull å kjøre selv. Det er billigere å ta tilbringeren, sier Roger Fløan.