Kongeplass ved Vikvatnet

– En kongeplass, sier Joar Bjørsvik og ser utover Vikvatnet fra den nye gapahuken. Lørdag åpnes det nye friluftsanlegget tilpasset funksjonshemmede.

Etter 700 timer med dugnad og investeringer på 250.000 kroner, står det nye anlegget ferdig:

  • 210 meter med sti
  • to flytebrygger
  • gapahuk med grillplass

– alt tilpasset rullestolbrukere.

– Vi kaller det en kongeplass. Du finner ikke maken i Flatanger, sier Joar Bjørsvik, som har ledet dugnadskomiteen i Sør-Flatanger grendelag.

To flytebrygger tilpasset rullestolbrukere er bygd ved Vikvatnet.

To flytebrygger tilpasset rullestolbrukere er bygd ved Vikvatnet.

Dugnadsgjengen er fornøyd med resultatet, med god grunn. For det er blitt et flott anlegg der både funksjonshemmede og alle andre får lett tilgang til friluftsliv og fiske.

– Vi tror dette kommer til å bli brukt, både av gangføre og funksjonshemmede, sier Bjørsvik, som synes det har vært lett å få med folk på dugnad.

Planene for en fiskeplass tilpasset funksjonshemmede, oppsto på et allmøte i grendelaget.

– Det var en gammel sti her, og det kom et forslag om å oppgradere den, forteller Dagfinn Lein.

Det er bygd en ny sti på 210 meter der den gamle stien gikk, og den leder inn til fiskeplassene og gapahuken.

Det er bygd en ny sti på 210 meter der den gamle stien gikk, og den leder inn til fiskeplassene og gapahuken.

Ved å tilpasse den til funksjonshemmede, ble det mulig å søke tilskudd. Og Gjensidigestiftelsen tente på ideen og innvilget en søknad på 250.000 kroner.

Pengene er brukt til innkjøp av gapahuk, flytebrygger og til maskinarbeid, som delvis også er gjort på dugnad. Grunneierne har gitt tillatelse til anlegget, og det er inntil videre også fritt fram å fiske i Vikvatnet.

Anlegget inngår i Vikvatnet friluftsområde, som fra før består av en tilrettelagt badeplass, grillhus, akebakke og ballbinge.

– Denne plassen er for alle. Det er fritt fram å bruke den, og vi håper den blir brukt, både til bading, fisking og grilling, sier Fride Fuglår Holmen.

- Vi er fornøyd med resultatet, og håper anlegget blir mye brukt, sier Joar Bjørsvik.

– Vi er fornøyd med resultatet, og håper anlegget blir mye brukt, sier Joar Bjørsvik.

Skiltet ved Floanveien markerer starte på stien.

Skiltet ved Floanveien markerer starte på stien.

Lørdag er det offisiell åpning fra klokka 13, med servering av kake og kaffe. Det er meldt bra vær, og grendelaget håper det kommer folk for å se på nyanlegget og være med på markeringa.

Stien starter der det før lå et oppdrettsanlegg ved Floanveien. Der kan funksjonshemmede parkere, men andre oppfordres til å bruke parkeringsplassen ved kirka.