Hjelp de svakeste – støtt årets TV-aksjon

KRONIKK: Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden, nemlig mennesker rammet av krig og konflikt.

Gjennom TV-aksjonen skal flere enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp. Røde Kors står bak årets TV-innsamling som går av stabelen 23. oktober.

Tradisjon
Fylkesordfører PÃ¥l Sæther Eiden (H) Pål Sæther Eiden

Fylkesordfører Pål Sæther Eiden.

Like sikkert som julekveld og elgjakt er det at vi i Norge har innsamlingsaksjon til en god sak en søndag i oktober. Dette fellesskapstiltaket har siden starten i 1974 bidratt med mer enn 7 milliarder kroner til ulike formål.

I år er det altså Røde Kors som står bak aksjonen. De innsamlede pengene skal brukes til organisasjonens arbeid i ni land. I tillegg skal en del av pengene som kommer inn brukes til å hjelpe flyktninger som bor i Norge.

Nord-Trøndelag

Tidlig i mai fikk jeg en hyggelig e-post med spørsmål om jeg kunne lede fylkesaksjonskomiteen for årets TV-aksjon. Et spørsmål fra Røde Kors om å bidra til noe så positivt var det ikke vanskelig å svare ja til. Sammen med meg i denne komiteen sitter det sentrale samfunnsaktører innen næringsliv, organisasjonsliv, skole og frivillighet. Ute i kommunene dannes det egne aksjonsgrupper hvor ordførerne leder an. Årets innsamlingsaksjon bygger med dette på en tradisjon vi har hatt gjennom mange år.

Gjennom å delta i aksjonen, som giver, bøssebærer eller frivillig gjør vi noe konkret, vi omsetter våre verdier til handling. I fellesskap skaper vi resultater. Dette er grunnleggende verdiforedling som vi kan være stolte av å ha som tradisjon.

Hva skal vi oppnå?

Innsamlingsaksjonen har som mål å samle inn penger som skal komme to millioner mennesker til gode. Dette er midler som skal gå til vann, helsetilbud, opplæring og voldsforebygging. De pengene som skal brukes i Norge er tenkt brukt til integrering og helsehjelp. Røde Kors sitt arbeid gjennom bl.a. flyktningeguider er noe mange av oss har et forhold til, og som gir mange mulighet for å engasjere seg lokalt.

Røde Kors er mange steder i verden den eneste hjelpeorganisasjonen som får komme inn i områder som er preget av konflikt. Størstedelen av de innsamlede midlene skal da også gå til sivilbefolkningen i land som i årevis har vært herjet av krig og konflikt.

Bli med!

I tiden frem til innsamlingsdatoen vil det være mange måter å engasjere seg på. Det er egne opplegg for barnehager og skoler. Næringslivet blir utfordret – og vil ta utfordringen på ulike måter. Ikke minst vil også det frivillige delta.

På selve innsamlingsdagen den 23. oktober bør du og jeg som enkeltindivid engasjere oss. Det kan vi gjøre ved å være bøssebærer eller ved å ta godt imot de som går med bøssene. Her er det sånn at alle bidrag monner, men også sånn at jo mer vi får samlet inn, desto mer får vi faktisk gjort. Kanskje setter vi ny innsamlingsrekord, kanskje ikke. Det viktigste blir at vi sammen bidrar til felleskapet.

Tv-aksjonen er en mulighet for oss alle til å lære mer om et viktig og aktuelt tema som berører oss alle. Røde Kors er tilstede i mange lokalsamfunn, de frivillige har lokalkunnskap og det er de frivillige som får hjelpen helt frem.

Vil du vite mer om TV-aksjonen 2016 kan jeg anbefale hjemmesiden; www.blimed.no/.

Husk! Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre noe. Bli med meg på dugnaden den 23. oktober.

Pål Sæther Eiden
Fylkesordfører Nord-Trøndelag
Leder fylkesaksjonskomiteen 2016