Full pott til grendelaget

Bare nisselua manglet da Hans Petter Haukø i Gjensidigestiftelsen kom på førjulsbesøk til Vik. Med seg hadde han en sjekk på 250.000 kroner til grendelaget.

Sør-Flatanger grendelag søkte om 250.000 kroner til Vikvatnet friluftsområde – og fikk hele beløpet.

– Dette var en gledelig overraskelse, og en kjempefin førjulsgave, sier Gerd Reidun Nymo, som sammen med Ragnfrid Holberg Lindseth fikk overrakt sjekken tirsdag.

Visste ikke noe

De visste ikke noe om hva som skulle skje, men fikk beskjed fra grendelagets leder, Torbjørn Lindseth, om å møte på skolen klokka 13. Der ventet Hans Petter Haukø, som ikke hadde noe imot å spille rollen som førjulsnisse.

– Det er en fornøyelse å representere Gjensidgestiftelsen og få lov til å dele ut gaver som har stor betydning for mange, sier Haukø.

I år får 33 prosjekter i Nord-Trøndelag til sammen vel 5,5 millioner kroner i støtte fra stiftelsen. De andre blir offentliggjort senere, og muligens blir det også flere utdelinger til Flatanger.

Innerblink

For Gjensidigestiftelsen var det lett å si ja til søknaden fra Sør-Flatanger grendelag. I år var turstier og lavterskel-aktiviteter som kan få alle ut på tur, prioritert av stiftelsen.

Grendelaget har søkt om penger til å bygge to fiskeplasser, grillplasser med sittegrupper og tursti tilrettelagt for rullestolbrukere. Stien skal gå langs vannkanten fra der det tidligere var et oppdrettsanlegg ved Floanveien, og 200 meter i retning Floan.

– Prosjektet var en innertier. Det er samtidig en del av et større prosjekt, og det var ingen tvil om at dette skulle prioriteres. Grendelaget har også tidligere vist gjennomføringskraft og vist samfunnsansvar, og det er noe som gir stor score når vi skal velge hvilke prosjekter vi vil støtte, sier Hans Petter Haukø.

Fra før er det bygd grillhus, akebakke, tilrettelagt badeplass for både små og store og bygd ballbinge ved Vikvatnet. Planene for Vikvatnet friluftsområde innbefatter mye mer, men grendelaget tar et skritt om gangen.

For hele kommunen

– Vi har tenkt at dette skal være for hele kommunen, ikke bare for sørsognet, sier Gerd Reidun Nymo.

Dette blir de første fiskeplassene ved ferskvatn som blir tilrettelagt for rullestolbrukere i Flatanger.

– Mange eldre har lyst til å hive snøret uti vatnet, sier Nymo. Nå kan det bli mulig, også for folk som har vanskelig for å gå eller bruker rullestol.

Arbeidet med å bygge stien vil starte i mai, eller tidligere om været tillater det. Høsten 2016 skal prosjektet være ferdig. Selv med en kvart million kroner i tilskudd, må det også til en betydelig dugnadsinnsats for å komme i mål.

Skiltet ved Framheim viser planene for Vikvatnet aktivitetsområde.

Skiltet ved Framheim viser planene for Vikvatnet friluftsområde.

– Tanken er å fortsette og lage sti rundt hele vatnet, sier Ragnfrid Holberg Lindseth. Men det blir i så fall en vanlig sti, det er ikke mulig å bygge for rullestolbrukere hele veien rundt.

Mange kan søke

Hans Petter Haukø utelukker ikke støtte også til neste etappe. Og han mener det er helt riktig av grendelaget å tenke aktiviteter for alle aldersgrupper.

Søknadsfristen for Gjensidigestiftelsen er 15. september hvert år, og Haukø anbefaler potensielle søkere om å begynne å jobbe med søknaden allerede nå.

– Vi som er tillitsvalgt, kommer gjerne på besøk for å orientere om mulighetene, sier han.

Fra før har Gjensidigestiftelsen støttet en rekke prosjekt i Flatanger, blant annet klatrevegg i Flatangerhallen, utbedring av stien til Storfjellet, lekeplass og sykkeløype på Lauvsneshaugen – for å nevne noe. Tidligere har også en rekke prosjekter på Utvorda fått støtte.