Sponset skolefrukt

Da det ble slutt på skolefrukt ved Lauvsnes skole, kastet foreldrene seg rundt og skaffet sponsorer. Dermed er elevene sikret frukt i to år framover.

– Vi savnet frukt, sier elev Anna Imsgard Strøm.

Fra skolestart var fruktfatet borte fordi det ikke lenger ble prioritert å bruke penger på frukt.

Elevrådet tok først opp saken, og den ble senere tema på foreldremøte.

– Sjeldent har jeg hørt foreldrene være så enige om en sak. Dette måtte vi ordne, sier leder Camilla Aakervik i FAU ved Lauvsnes skole.

Skolefrukt i to år

Dermed gikk FAU til AQS AS og Lauvsnes helselag, som straks sa ja til å sponse skolefrukt.

– Avtalen sikrer skolefrukt dette og neste skoleår, sier Camilla Aakervik.

AQS går inn med 20.000 kroner pr år og helselaget med 5.000 kroner. Totalt bidrar de altså med 50.000 kroner til FAU, som sørger for innkjøp av frukt.

– Vi er veldig takknemlig for at næringslivet og helselaget så dette som så viktig at de ville sponse oss, sier FAU-lederen.

Markedssjef Mikael Løfsnæs Haagensen i AQS sier det var en forespørsel det var lett å si ja til.

– For oss handler dette også om at barn og ungdom skal få en god følelse for heimplassen sin, og at vi kan rekruttere ansatte, sier Haagensen.

Også Bodil Olsen i Lauvsnes helselag synes det var lett å si ja til forespørselen om å bidra med penger til skolefrukt. Hun påpeker at frukt er sunt, og kan også ha en helsebringende effekt. Dessuten er det ikke alle elevene som spiser frokost før de går på skolen.

Sunt og godt

– Nå kan de som ikke har spist frokost, ta seg en frukt i første friminutt, sier elev Maria Derås, som er glad for at skolefrukten er tilbake.

Foreldrebetaling ble vurdert. Da kunne det blitt noen som betalte, andre ikke. Camilla Aakervik sier at FAU ønsket en ordning som var lik for alle. – Frukt er jo dessuten veldig sunt, sier hun.

Før ordningen med sponset frukt går ut i 2017, ønsker FAU å bearbeide lokalpolitikerne slik at skolefrukt kan tas inn i budsjettet.

– Vi håper alle politikerne ser hvor viktig og helsebringende det er at ungene får tilbud om skolefrukt, sier hun.