God rekruttering til skyttersporten

Det gror godt i skyttermiljøet i Flatanger. Hele 24 unger fikk deltakerpremie under skytteravslutninga i Flatanger skytterlag nylig.

– Vi setter utrolig stor pris på at så mange unge kommer og blir med på skyting. Det er der vi skal hente rekrutteringa, og det er viktig å få dem til å bli flinke, sier Øystein Daniel Vedvik Wisløff, leder i ungdomsutvalget i Flatanger skytterlag.

Under skytteravslutninga i skytterhuset på Lauvnes lørdag, fikk 24 unger utdelt deltakerpremie for å ha vært med på innendørsskytinga på Vik i vinter.

Det ble også delt ut 47 premier til både voksne og barn for skyting på banen på Vollamyra. Beste resultat ute oppnådde nettopp Øystein Daniel Vedvik Wisløff, som fikk 343 poeng på høstskytinga i fjor.

– Vi har et yrende liv i skytterlaget, og vi er svært glade over det store oppmøtet på avslutninga, sier Wisløff.

Han håper nå at ungene blir med videre, og ikke gir seg for sesongen allrede nå. I mai står nemlig tre arrangement i terminlista.

  • 11. mai er det sesongstart på Vollamyra
  • 14. mai er det egen skyting for rekrutt og junior
  • 25. mai skal det skytes om Flatangermedaljen

– Vi ønsker å ha med de yngste skytterne på alle de tre arrangementene, sier Øystein Daniel Vedvik Wisløff, som tror på et oppsving i skyttersporten i Flatanger. Fra før har jo Sitter pistolklubb fått en norgesmester, og det er ikke noe i veien for at flere kan hevde seg i toppen etter hvert.